Minilex - Lakipuhelin

Kunnan velvollisuudesta järjestää erikoissairaanhoitoa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Erikoissairaanhoito tarkoittaa lääke- ja hammaslääketieteen erikoisalojen palveluja. Kyse voi olla sairauden ehkäisystä, tutkimisesta, hoidosta taikka lääkinnällisestä pelastustoiminnasta tai kuntoutuksesta. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat sen verran vaativia ja kalliita, että niiden hoitamiseen tarvitaan melko suuria yksiköitä. Toisaalta jokaisella on oikeus saada tarvittaessa erikoissairaanhoitoa.

Erikoissairaanhoidon järjestämisestä säädetään erikoissairaanhoitolaissa. Henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Jokainen kunnan täytyy kuulua terveydenhuollon kuntayhtymään. Kuntayhtymät taas kuuluvat sairaanhoitopiiriin, jotka taas muodostavat erityisvastuualueen. Erityisvastuualueita on Suomessa viisi, ja erikoissairaanhoitoa annetaan kunkin yliopistollisessa sairaalassa.

Potilaan kotikunnan tulee lain mukaan huolehtia siitä, että potilas saa tarpeellista erikoissairaanhoitoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että potilas tarvittaessa ohjataan kunnan terveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Kunnat toki myös osallistuvat erityissairaanhoidon kustannuksiin.

Tietyissä tapauksissa kotikuntaan rinnastetaan potilaan oleskelukunta. Näin toimitaan silloin, kun potilaalla ei ole kotikuntaa, mutta hän tekee tai hakee työtä Suomessa ulkomaalaislain mukaisesti. Samoin kohdellaan henkilöä, jolla on niin sanottu EU:n sininen kortti, sekä hänen perheenjäsentään. Kiireelliseen hoitoon ohjataan aina riippumatta siitä, millä perusteella potilas oleskelee Suomessa.

Suomessa siis on viisi erityisvastuualuetta, jotka järjestävät erikoissairaanhoitoa. Potilas saa erikoissairaanhoitoa siinä keskussairaalassa, jonka alaiseen sairaanhoitopiiriin hänen kotikuntansa kuuluu. Useissa tapauksissa potilaalla ei tarvitse olla virallista kotikuntaa, vaan kriteerinä toimii oleskelukunta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa