Minilex - Lakipuhelin

Kiireellinen hoito ei edellytä potilaan suostumusta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kiireellinen hoito annetaan sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.

Kiireellinen hoito ei lähtökohtaisesti edellytä potilaan suostumusta. Niinpä sitä annetaan myös potilaalle, joka on tajuton tai ei muuten voi ilmaista tahtoaan. Kiireellistä hoitoa ei kuitenkaan anneta, jos tajuissaan oleva potilas vakaasti kieltää sen. Potilaalle ei myöskään anneta sellaista kiireellistä hoitoa, jonka hän on aiemmin hoitotahdossaan vakaasti kieltänyt.

Kiireellinen hoito täytyy järjestää viipymättä. Tämä edellyttää, että kunta tai kuntayhtymä järjestää ympärivuorokautisen päivystyksen. Lisäksi lääkärillä, hoitajalla ja muulla terveydenhoidon ammattihenkilöllä on velvollisuus antaa kiireellistä hoitoa aina, kun hän on saapuvilla.

Kiireellinen hoito siis annetaan, ellei potilaan tiedetä kieltäneen sellaista. Kiireellinen hoito annetaan heti, potilaan hengen ja terveyden suojaksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa