Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuun laiminlyönti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa säädettyä aikaa, jonka puitteissa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai tutkimukseen. Hoitotakuu koskee myös yhteyden saamista terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen arviointi on suoritettava terveyskeskuksessa kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen. Hoitoon on puolestaan päästävä kolmen kuukauden kuluessa, tosin suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella, jos perustelluista syistä voidaan lykätä potilaan hoitoa vaarantamatta potilaan terveydentilaa.

Jos potilaan osalta on rikottu hoitoon pääsyä koskevia enimmäisaikoja, on hänellä käytettävissä laki potilaan asemasta ja oikeuksista määritellyt oikeussuojakeinot. Potilas voi ensinnäkin tehdä muistutuksen hoitopaikkaan. Muistutuksen voi tehdä joko lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Hoitopaikkaan tehtävä muistutus tehdään hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Asia käsitellään henkilökunnan kanssa ja asiasta annetaan kirjallinen selvitys muistutuksen tekijälle.

Jos potilas kokee, että muistutus ei ole riittävä keino, on hänellä oikeus kannella asiasta aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelun voi tehdä myös silloin, kun muistutuksen johdosta annettu selvitys ei tyydytä potilasta. Käytännössä hoitotakuun toteutumisesta tehtävät kantelut osoitetaan aluehallintovirastolle, joka käsittelee kantelun. Kantelua ei käsitellä ilman erityistä syytä yli kaksi vuotta vanhoista asioista. Kantelulla ei kuitenkaan voi muuttaa lääkärin hoitopäätöstä tai saada korvausta.

Viranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi muistutuksena, mikäli se on tarkoituksenmukaisinta asiassa. Tällaisesta siirrosta tulee ilmoittaa kantelun tekijälle.

Jos epäilet, että hoitotakuu ei ole kohdallasi toteutunut, saat vastauksia kysymyksiisi lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa