Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuu päihdehuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuollon palveluja voidaan antaa sekä lääkinnällisillä että sosiaalisilla perusteilla, ja päihdehuoltoa voidaan toteuttaa sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Hoitotakuu, eli kiireettömän hoidon hoitoon pääsyä koskeva oikeus, soveltuu päihdehuollossa silloin, kun hoitoa annetaan päihteiden ongelmakäyttäjälle lääketieteellisillä perusteilla. Sosiaalihuollon palveluja annetaan päihteiden ongelmakäyttäjälle sosiaalisen kuntoutuksen perusteella ja silloin henkilöllä on oikeus saada sosiaalihuollon palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Terveydenhuollon hoitotakuu määrittää sen ajan, jonka kuluessa henkilön on siis saatava hoitoa kiireettömässä hoidossa. Hoitotakuun tarkoituksena on turvata hoidon saatavuus. Silloin, kun päihteiden käyttäjää hoidetaan lääketieteellisin perustein, täytyy hoitotakuuta noudattaa. Hoitotakuu edellyttää, että henkilön hoidon tarpeen arviointi tehdään viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas on ottanut yhteyttä terveyskeskukseen, jollei tätä arviointia ole voitu tehdä ensimmäisellä yhteydenotolla. Perusterveydenhuollon hoito on aloitettava kohtuullisessa ajassa henkilön terveydentila huomioon ottaen, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Päihdehuollossa tulee siis noudattaa hoitotakuuta silloin, kun henkilöä hoidetaan lääketieteellisillä ja terveydellisillä perusteilla. Jos kyse on sosiaalisesta kuntoutuksesta, kuten neuvonnasta ja ohjauksesta, jonka tavoitteena on esimerkiksi kuntouttaa henkilö yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja parantaa hänen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, ei hoitotakuuta sovelleta, sillä tällöin kyse ei ole terveyden- vaan sosiaalihuollosta. Sosiaalihuoltoa tarvitsevalla päihteiden ongelmakäyttäjällä on kuitenkin oikeus hänenkin saada apua ongelmaansa. Tätä avun saamista varmistaa henkilön oikeus saada lähtökohtaisesti hänen palvelutarpeensa arvioiduksi. Arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä.

Hoitotakuun soveltuvuutta miettiessä on tarpeellista tiedostaa, että sillä ei varsinaisesti ole merkitystä, onko toiminta organisoitu sosiaali- vai terveydenhuollon toimintayksikköön. Jos siis päihteiden ongelmakäyttäjää hoidetaan lääketieteellisin perustein sosiaalihuollon toimintayksikössä, hoitotakuuta täytyy silti noudattaa. Huomiota tulee siis kiinnittää hoidon perusteihin eikä siihen, missä toimintayksikössä hoitoa annetaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa