Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuu kiireetön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuu tarkoittaa sitä, että potilaalla on oikeus päästä hoitoon julkisessa terveydenhuollossa tietyssä laissa säädetyssä määräajassa. Potilaalle annettava hoito voidaan jakaa kiireelliseen ja kiireettömään sillä perusteella, miten pikaisesti potilaan tulee saada hoitoa, jotta hänen terveydelleen ei aiheutuisi vaaraa. Kiireelliseen hoitoon potilaalla on oikeus päästä välittömästi ja millä tahansa paikkakunnalla, kun taas kiireetöntä hoitoa annetaan lähtökohtaisesti kunnan asukkaille ja hoitoon pääsyä potilas voi jonkin aikaa odottaakin. Kiireettömään hoitoon pääsyn määräajoista säädetään terveydenhuoltolaissa.

 

Kiireetön hoito perusterveydenhuollossa

Kunnan on järjestettävä hoito siten, että hoitoon haluava saa arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas tai hoitoon tahtova on ottanut yhteyttä terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mutta kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Siihen, mikä lopulta on katsottavissa laissa tarkoitetuksi ”kohtuulliseksi” ajaksi, vaikuttaa potilaan terveydentila sekä hänen sairautensa odotettavissa oleva kehitys. Kolmen kuukauden takarajaa ei kuitenkaan tulisi ylittää.

Kolmen kuukauden määräaika voidaan kuitenkin ylittää toisella kolmella kuukaudella, kun kyseessä on suun terveydenhuolto tai perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettava erikoissairaanhoito. Tämä on tosin mahdollista vain, jos lykkääminen voidaan tehdä ilman, että potilaan terveydentila vaarantuu.

 

Kiireetön hoito erikoissairaanhoidossa

Henkilö otetaan kiireettömän hoidon antamista varten sairaalaan vain silloin, kun hänellä on lääkärin tai hammaslääkärin lähete. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon aikana siitä, kun lähete on tullut sairaalaan. Jos hoidon tarpeen arvioimiseksi tarvitaan erikoislääkärin arviointia tai tutkimuksia, tulisi tällainen arviointi tai tutkimus suorittaa kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta.

Kun hoidon tarve on arvioitu, määritellään potilaalle tarpeellinen hoito. Hoito tulisi aloittaa kohtuullisessa ajassa, joka voi vaihdella riippuen siitä, miten kiireellistä hoitoa kyseessä olevan potilaan terveydentila vaatii. Hoito tulisi joka tapauksessa aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidon tarpeen toteamisesta. Henkilö voidaan ohjata hoitoon myös terveyskeskukseen, jos se todetaan tarkoituksenmukaiseksi.

Vinkit

  • Potilas joutuu usein jonottamaan päästäkseen kiireettömään hoitoon, mutta hoitoon tulisi lain mukaan päästä tiettyjen määräaikojen puitteissa.
  • Kiireetöntä hoitoa varten potilas voidaan ottaa sairaalaan vain, jos hänellä on lähete.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa