Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahto ja esteettömät todistajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahdon avulla henkilö voi varmistaa, että hän saa toiveidensa mukaista hoitoa, vaikka menettäisikin kykynsä osallistua hoitopäätösten tekemiseen esimerkiksi muistisairauden tai tajuttomuuden vuoksi. Hoitotahdon tekeminen on siis ennakoiva toimenpide tulevaisuuden varalle. Hoitotahto on voimassa ainoastaan sellaisessa tapauksissa, kun henkilö ei itse pysty tekemään päätöksiä hoitoonsa liittyvissä asioissa. Hoitotahdon pätevyys edellyttää, että henkilö on sitä tehdessään ymmärtänyt hoitotahdon sisällön ja merkityksen. Tästä syystä hoitotahto kannattaa tehdä jo nuorena ja terveenä sekä käyttää todistajia hoitotahtoa laadittaessa. Hoitotahdolla on merkitystä paitsi henkilön itsensä, myös omaisten kannalta. Hoitotahto voi nimittäin helpottaa huomattavasti omaisten taakkaa ja epätietoisuutta tehdä hoitoon liittyä ratkaisuja. Hoitotahtoon voi liittää yksityiskohtaisia toiveita hoidosta tai siitä kieltäytymisestä. Se voi sisältää myös yleisluotoisempia selostuksia henkilön periaatteista ja arvomaailmasta, joiden perusteella omaiset voivat tehdä johtopäätöksiä henkilön tahdosta tiettyyn toimenpiteeseen liittyen.

Hoitotahdon tekemiselle ei ole asetettu muotomääräyksiä, mutta esimerkiksi kirjallinen muoto on ehdottoman suositeltavaa suulliseen hoitotahtoon verrattuna. Myöskään todistajien käyttäminen ei ole välttämätöntä, mutta todistajat lisäävät hoitotahdon luotettavuutta. Todistajien tehtävänä on taata hoitotahdon aitous ja varmistua hoitotahdon laatijan kyvykkyydestä ymmärtää hoitotahdon merkitys sekä ylipäätään olla tietoisia hoitotahdon olemassaolosta. Todistajien tulee lisäksi allekirjoittaa hoitotahto. Todistajien valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota esteettömyyteen, eli toisin sanoen todistajien tulee olla perheen ja lähisuvun ulkopuolisia henkilöitä. Esteettömät todistajat tekevät hoitotahdosta huomattavasti luotettavamman, sillä ulkopuolisina henkilöinä he voivat puolueettomasti arvioida hoitotahdon pätevyyttä ja henkilön kykyä tehdä itseään koskevia päätöksiä. Esteettömien todistajien lukumääräksi suositellaan kahta henkilöä. Esteettömien todistajien lisäksi hoitotahdon olemassaolosta kannattaa kertoa omaisille sekä tallentaa se esimerkiksi Omakanta –palveluun. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa