Minilex - Lakipuhelin

Hoitosuhteen määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitosuhde määritellään potilaan ja häntä hoitavan hoitohenkilökunnan väliseksi luottamukselliseksi suhteeksi. Lääkäreiden lisäksi potilaaseen ovat hoitosuhteessa muut potilasta hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt – esimerkiksi sairaanhoitajat.

Hoitosuhde alkaa yleensä potilaan tai hänen hoitoaan koskevan lähetteen saapuessa terveydenhuollon yksikköön ja päättyy, kun hoito on saatettu päätökseen. Hoitosuhde kestää siis yhtä pitkään kuin potilaan hoitokin.

Hyvässä hoitosuhteessa jokaisen potilaan erityistarpeet otetaan huomioon. Hoitosuhteessa vuorovaikutus onkin ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Vuorovaikutuksen toteutuminen tarkoittaa, että lääkäri ja muu hoitohenkilökunta kuuntelevat potilasta ja suhtautuvat häneen yksilönä. Lisäksi väärinkäsitykset on pyrittävä havaitsemaan ja korjaamaan mahdollisimman huolellisesti.

Hyvän kommunikaation varmistamiseksi ja väärinkäsitysten ehkäisemiseksi hoitohenkilökunnan tulisi käyttää kansanomaista kieltä ja välttää monimutkaista ammattisanastoa. Potilaan ja erityisesti lääkärin välisessä hoitosuhteessa selkeä kommunikointi on tärkeää, jotta potilas ymmärtää hänen hoitoaan koskevat vaihtoehdot ja voi vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon parhaan kykynsä mukaan.

Hoitosuhteen tärkeä piirre on ammattihenkilön ja potilaan suhteen luottamuksellisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että potilas voi luottaa häntä hoitavan henkilön ammattitaitoon ja vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen. Hoitosuhteen luottamuksellisuus on keskeistä, jotta ihmiset ylipäätään uskaltaisivat hakeutua hoitoon sitä tarvitessaan ja kertoa hoitohenkilökunnalle arkaluontoisia tietojaan.

Lääkärit ja muu henkilökunta ovat sidottuja ammattieettisiin ohjeisiinsa, jotka sisältävät ohjeita hyvästä hoitosuhteesta. Ammattietiikan lisäksi hoitosuhteeseen liittyvien velvoitteiden noudattaminen on turvattu lainsäädännöllä. Hoitohenkilökunta saa luovuttaa potilasta koskevia tietoja sivulliselle ainoastaan lain sallimissa tilanteissa, ja salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun henkilö ei enää työskentele terveydenhuollossa. Salassapitovelvollisuutta rikkova terveydenhuollon ammattihenkilö voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa