Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen potilaan asema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myös alaikäisellä potilaalla on oikeuksia. Monien potilaan oikeuksien kannalta on merkityksetöntä, onko potilas lapsi vai aikuinen. Molemmilla on yhtäläinen oikeus esimerkiksi hyvään hoitoon, tiedonsaantiin ja oman äidinkielen käyttöön. Sen sijaan potilaan itsemääräämisoikeus riippuu jossain määrin iästä, sillä lasten harkintakyky ei ole vielä täysin kehittynyt.

Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa yleisesti sitä, että lääkäri hoitaa potilasta yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta, lääkärin tulee valita jokin toinen lääketieteellisesti hyväksyttävä hoitomenetelmä. Itsemääräämisoikeus tukee potilaan yksilöllisyyttä ja arvokkuutta.

Alaikäisen potilaan mielipide on selvitettävä silloin, kun se on mahdollista hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden. Kyse on siis siitä, onko lapsi tarpeeksi kypsä ymmärtämään hoidon merkityksen ja seuraukset. Laissa ei siis säädetä mitään ikärajaa, vaan lääkäri tai muu vastaava ammattihenkilö päättää asiasta. Jos hän pitää lasta riittävän kypsänä, lapsen itsemääräämisoikeus on samanlainen kuin aikuisen potilaan. Tällöin vanhemmilla ei myöskään ole valtaa määrätä hoidosta.

Mikäli alaikäinen potilas ei ole tarpeeksi kypsä päättämään itse hoidostaan, tilanne on toinen. Silloin häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää hoitoa, joka on tarpeen lapsipotilaan henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tämä poikkeussäännös säädettiin, koska eräät vakaumukselliset vanhemmat vaaransivat kiellollaan lapsen terveyden.

Vielä voidaan mainita parista erityiskysymyksestä, jotka liittyvät itsemääräämisoikeuteen. Jos lapsipotilas on riittävän kypsä päättämään itse hoidostaan, hän voi myös kieltää terveys- ja hoitotietojensa luovuttamisen vanhemmilleen. Ja jos hän on aiemmin vakaasti ilmaissut hoitotahtonsa, hänelle ei anneta sellaista kiireellistä hoitoa, joka on vastoin tätä hoitotahtoa. Kiireellistä hoitoahan annetaan potilaalle, joka on tajuton eikä pysty kyseisessä tilanteessa ilmaisemaan mielipidettään.

Alaikäisellä potilaalla siis on itsemääräämisoikeus, jos häntä pidetään riittävän kypsänä ikää ja kehitystasoa silmällä pitäen. Tällöin häntä tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos taas lapsipotilas ei ole riittävän kypsä, päätösvalta on huoltajilla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa