Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen hoitotahto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahdolla tarkoitetaan sitä, että potilas itse ilmaisee, miten hän haluaa, että häntä hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa. Hoitotahto on siis tarkoitus tehdä niitä tilanteita varten, joissa potilas ei enää itse kykene osallistumaan hoitoratkaisu päätösten tekemiseen esimerkiksi tajuttomuuden, vuoksi. Potilaille kuuluu perusoikeutena itsemääräämisoikeus, jonka mukaisesti potilas on oikeutettu itse päättämään hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumisesta. Potilasta tulee siis lähtökohtaisesti aina hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Alaikäisen potilaan ilmaisema mielipide hoidostaan / hoitotahdon tekeminen riippuvan alaikäisen iästä ja kehitystasosta. Hänen mielipiteensä on selvitettävä, mikäli se on mahdollista ikään ja kehitystasoon nähden. Ratkaisevassa asemassa on se, kykeneekö potilas ymmärtämään hoidon tarkoituksen, siitä kieltäytymisen merkityksen ja mahdolliset vaikutukset terveydentilaansa. Mikäli alaikäinen arvioidaan tarpeeksi kypsäksi, on hänelle annettava mahdollisuus oman mielipiteen ja hoitotahdon ilmaisemiseen, eivätkä vanhemmat voi tähän puuttua. Yleisenä ohjeena onkin pidetty sitä, että 12-vuotias olisi riittävän kypsä. Kypsyyden arviointi jää lähtökohtaisesti lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastuulle. Mikäli alaikäistä ei koeta tarpeeksi kypsäksi, ei hän pysty tekemään sitovaa hoitotahtoa.

Mikäli alaikäinen on riittävän kypsä tekemään hoitotahdon, tulee hoitotahdossa ottaa huomioon seuraavat seikat. Hoitotahdon tarkoituksena on selvittää potilaan mielipide häneen kohdistuneeseen hoitoon jopa hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Tämän vuoksi hoitotahto olisi hyvä tehdä kirjallisesti. Se voidaan kuitenkin tehdä täysin vapaamuotoisesti tai halutessaan valmiille kaavakkeelle. Hoitotahdossa on siis mahdollisuus esittää monenlaisia hoitoa koskevia toiveita ja määräyksiä. Sisältö on siis täysin vapaa. Siinä voidaan esimerkiksi määrätä tietyistä hoitotoimenpiteistä, mutta myös esimerkiksi siitä, kuka omaisista saa tehdä tärkeimmät päätökset hoidosta, silloin kun potilas ei siihen itse kykene. Ammattihenkilöstön tulee kirjata hoitotahto aina potilasasiakirjoihin sen saannin jälkeen. Hoitotahdosta kannattaisi myös ilmoittaa läheisilleen, jotta potilaan tajuttomuuden tai muun tiedottoman tilan vuoksi myös läheisillä on tieto potilaan tekemästä hoitotahdosta.

Hoitotahto myös sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja potilaan omaisia. Ammattihenkilöt voivat poiketa hoitotahdosta ainoastaan, jos perustellusta syystä epäillään hoitotahdon pätevyyttä. Tällaisia tilanteita voi esiintyä silloin, kun potilas ei esimerkiksi ole hoitotahtoaan tehdessään ollut järjissään tai riittävästi ymmärtänyt, mitä on ollut tekemässä. Tämän vuoksi suositellaan todistajien käyttämistä, jotta he pystyvät todistamaan potilaan pätevyyden hoitotahdon tekemiseen. Liitteeksi hoitotahtoon kannattaa myös pyytää esimerkiksi lääkärin lausunto tekijän kelpoisuudesta ja toimintakyvystä, jotta tulkinnan ja epäilyn varaa ei jäisi. Hoitotahdon tekeminen kuitenkin edellyttää aina riittävällä tavalla ymmärrystä sisällöstä. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa