Minilex - Lakipuhelin

Oikeus saada itseään koskevia tietoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista turvaa potilaan tiedonsaantioikeutta itseään koskevissa asioissa. Potilaan oikeuksia turvataan mm. hoitohenkilökunnan velvollisuudella tiedottaa potilasta mahdollisista tämän terveydentilaan liittyvistä asioista, eri hoitomuodoista ja niiden mahdollisista vaikutuksista. Potilaalle ei kuitenkaan ole tarpeen antaa tietoja tietyillä poikkeusedellytyksillä. 

Itsemääräämisoikeuteen ja tiedonantovelvoitteeseen liittyy myöskin se, että potilaalle ei vasten hänen omaa tahtoaan luovuteta tietoja edes hänestä itsestään. Potilaalla on siis oikeus myös olla kuulematta itseään koskevia tietoja, mikäli hän kokee sen itse paremmaksi vaihtoehdoksi. Myöskään sellaisessa tilanteessa potilaalle ei luovuteta häntä itseään koskevia tietoja, jossa on oletettavissa suuri riski, että potilas tiedon saatuaan voi vaarantaa oman henkensä tai terveytensä.

Tiedonantovelvollisuuteen liittyy myöskin se, että potilaalle on selitettävä häntä koskevat tiedot terveydentilasta, mahdollisesta sairaudesta ja lääkityksestä ja muista potilaaseen vaikuttavista asioista, joilla voi olla vaikutus potilaan tehdessä päätöstä hoitonsa suhteen. Asiat on selitettävä sellaisella tavalla, että potilas ymmärtää informaation sisällön. Jos kommunikaatiossa terveydenhuoltoalan ammattilaisen ja potilaan kesken ilmenee ongelmia esimerkiksi yhteisen kielen puutteen tai potilaan puhe- tai kuulokyvyttömyyden vuoksi, tulisi tulkitsemisen tueksi mahdollisuuksien mukaan hankkia apua. 

Mikäli potilaan tiedonsaantioikeudesta heräsi lisäkysymyksiä, ota yhteyttä lakimiehiimme, jotka auttavat mielellään.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa