Minilex - Lakipuhelin

Mitä on kansanterveystyö?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kansanterveystyö on perusterveydenhuoltoa. Sen järjestää kunta, ja se kustannetaan lähinnä julkisin varoin. Tämä artikkeli kertoo kansanterveystyön sisällöstä ja organisaatiosta: Mitä kaikkea kunta on velvollinen järjestämään?

Kansanterveystyö määritellään yleisellä tasolla kansanterveyslaissa. Se tarkoittaa yksilön, väestön ja elinympäristön terveyden edistämistä; sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä sekä sairaanhoitoa. Määritelmä on yleisluontoinen, mutta siitä ilmenee silti, että kansanterveystyö on hyvin laaja-alaista toimintaa. Pääpaino on sairauksien ennaltaehkäisyssä, sillä se on halvempaa ja miellyttävämpää kuin niiden hoitaminen.

Kansanterveystyötä luonnehditaan tarkemmin terveydenhuoltolaissa. Siihen kuuluu väestön terveydentilan seurantaa, neuvontaa ja terveystarkastuksia sekä mielenterveys- ja päihdetyötä. Lisäksi siihen kuuluu suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, avosairaanhoitoa ja sairaalahoitoa. Kansanterveystyötä on myös työterveyshuolto ja kotisairaanhoito, sikäli kuin se on kunnan järjestämää.

Laissa säädetään myös, mitä näistä palveluista kunnan tulee kulloinkin järjestää. Sen tulee tarjota lääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, tutkimus, taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. Ylenpalttista tai lääketieteeseen perustumatonta hoitoa ei tarvitse järjestää. Kunnan palveluvalikoimaan ei myöskään kuulu hoito, joka on kohtuuttoman riskialtista potilaan hengelle tai terveydelle, tai jonka kustannukset ovat kohtuuttomat terveyshyötyyn nähden.

Kunnan tulee järjestää kansanterveystyöhön riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Kunnan järjestämisvastuu ei kuitenkaan tarkoita, että sen tulee itse tuottaa palvelut, vaan se voi esimerkiksi ostaa ne muualta. Kuntien kansanterveystyötä ohjaa ja valvoo aluehallintovirasto. Ylemmällä tasolla kansanterveystyötä suunnittelee, ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Kansanterveystyö on julkisen sektorin perusterveydenhuoltoa. Siihen kuuluu hyvin monenlaista toimintaa: terveyden seurantaa ja tutkimusta, sekä sairauksien ehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa. Kunnan tulee järjestää tarpeellinen ja lääketieteellisesti perusteltu kansanterveystyö.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa