Minilex - Lakipuhelin

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilö voi hankkia vakuutusyhtiöltä oikeusturvavakuutuksen, joka kattaa oikeudenkäyntikuluja määriteltyjen vakuutusehtojen mukaisesti. Korvattaviin kuluihin sisältyvät muun muassa asianajopalkkio sekä muut oikeudenkäyntikulut, mutta kuten vakuutuksissa yleensäkin, vakuutusehdot voivat vaihdella eri vakuutusyhtiöiden välillä ja niihin on syytä tutustua huolella ennen vakuutuksen hankkimista. Vaihtelevia seikkoja oikeusturvavakuutusten ehdoissa ovat muun muassa omavastuuosuus, korvattavat vakuutustapahtumat sekä enimmäiskorvauksen määrä.

Huomioon oikeusturvavakuutusta harkitessa kannattaa ottaa, että vakuutuksen piiriin kuuluvat vain sellaiset asiat, jotka liittyvät vakuutuksenottajan yksityiselämään, siis erilaiset riita-, rikos- ja hakemusasiat, jotka voidaan saattaa välittömästi käräjäoikeuskäsittelyyn. Hallintoviranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltävät asiat sen sijaan eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Siis esimerkiksi vakuutetun työ- tai ansiotoimintaan, avioeroon, muuhun kiinteistöön kuin vakinaiseen tai vapaa-ajan asuntoon tai ulosottoon liittyvät asiat eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Myöskään tuomioistuimen vakuutetun maksettaviksi tuomitsemat vastapuolen oikeudenkäyntikulut eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa kuluttaja-asiamies on avustanut vakuutettua sekä tilanne, jolloin vastapuoli ei ole noudattanut kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä.

Mielessä on myös syytä pitää se, että oikeusturvavakuutus on ensisijainen valtion maksamaan oikeusapuun nähden, oikeusapua ei siis voi saada siltä määrältä joka korvataan oikeusturvavakuutuksen piiristä. Omavastuuosuus voi tulla korvattavaksi oikeusavun piiristä tietyin ehdoin. Oikeusturvavakuutuksen perusteella korvausta oikeudenkäyntikuluista on haettava ennen asian ajamiseen ryhtymistä ja hakemuksesta on selvittävä kyseinen asia sekä suunnitellut toimenpiteet.

Lisätietoja oikeusturvavakuutuksen kannattavuudesta sekä sen piiriin kuuluvista asioista voi kysellä ammattilaisilta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa