Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu esitutkinnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöllä, joka on rikoksesta epäiltynä esitutkinnassa, on oikeus oikeusapuun myös esitutkinnan aikana. Tieto rikosepäilystä välittyy epäillylle yleensä viimeistään siinä vaiheessa, kun esitutkintaviranomainen eli yleensä poliisi kertoo, että häntä epäillään rikoksesta. Tällöin esitutkintaviranomaisen tulee myös informoida epäiltyä hänen oikeudestaan avustajaan sekä maksuttomaan oikeusapuun ja avustajaan oikeusapulaissa säädetyin edellytyksin.

Edellytyksenä oikeusavun saamiselle on, että henkilö täyttää yleiset vaatimukset oikeusavun myöntämiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että riippuen henkilön tuloista, hän maksaa vain osittain tai saa täysin korvauksetta oikeudellisen neuvontansa. Poikkeuksena oikeusavun myöntämiselle ovat henkilöt, joilla on käsiteltävän asian kattava oikeusturvavakuutus. Tällöin oikeusapua ei myönnetä, koska avustajan palkkio maksetaan ensisijaisesti tästä vakuutuksesta. Kuitenkin, jos henkilö olisi oikeutettu kokonaan maksuttomaan oikeusapuun, voidaan tämä omavastuuosuus myös määrätä korvattavaksi valtion varoista.

Oikeutta oikeusapuun on myös rajoitettu vähäisten rikosten osalta. Oikeusapulain mukaan avustamiseen ei kuulu avustaminen yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta tai jossa muutoin odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian selvitettyyn tilaan nähden syytetyn oikeusturva ei edellytä avustajan käyttämistä. Rikos, josta henkilöä epäillään, määrittää siis sen, onko hän oikeutettu oikeusapuun vai ei. Mahdollista on, että rikoksesta määrättävä teoreettinen maksimi on vankeusrangaistus, mutta koska tosiallinen rangaistus on yleensä sakko, oikeutta oikeusapuun ei siis ole tämän rikoksen osalta. Tältä osin henkilöllä on oikeus vain oikeudelliseen neuvontaan, jonka hän kustantaa itse. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Oikeusapua on myös määrällisesti rajoitettu avustajan käytön osalta. Lähtökohta on 80 tunnin enimmäismäärä, jota ei saa ylittää, ellei tuomioistuin erikseen anna siihen lupaa. Mikäli tuomioistuin sallii tämän tuntimäärän ylittämisen asian laajuuden ja vaativuuden perusteella, asetetaan uusi enimmäismäärä avustajan toimenpiteille, joka ei saa ylittää 30 tuntia kerrallaan, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Itse hakemus oikeusavusta, jonka myös epäillyn avustaja voi tehdä, on mahdollista tehdä senkin jälkeen, kun rikoksesta epäiltyä on avustettu esitutkinnassa. Oikeusapu voidaan myöntää hakemuspäivästä lukien tai, jos siihen on edellytykset, myös taannehtivasti koskemaan asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Esimerkiksi öiseen aikaan ajoittuvan avustamisen kannalta olisi kohtuutonta, jos hakemus oikeusavusta tulisi toimittaa saman vuorokauden aikana oikeusaputoimistoon. Tätä hakemusta ei kuitenkaan ole syytä tarpeettomasti lykätä, sillä jos hakemus on tehty vasta sen jälkeen, kun asia on tuomioistuimessa ratkaistu, oikeusapu ei kata ennen tämän ratkaisun antamista tehtyjä toimenpiteitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa