Minilex - Lakipuhelin

Avioeroon oikeusapua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada apua oikeudellisten asioiden hoitamista varten valtion varoista. Hakijalle myönnetään tällöin avustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Oikeusapua voidaan antaa henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa, ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suoriutumaan asian hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista. Avioero on yksi esimerkki oikeudellisesta asiasta, johon oikeusapua on mahdollista saada. Oikeusapuun kuuluu tällöin oikeudellinen neuvonta, muut tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Siihen kuuluu myös vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä maksuista.

Oikeusavun myöntämisen edellytyksenä on edellä esitetysti oikeusavun hakijan taloudellinen asema, jonka arvioinnissa otetaan huomioon hakijan ja hänen avio- tai avopuolison kuukausittaiset tulot, menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus. Oikeusapua annetaan siis henkilölle, jonka käyttövara ja varallisuus eivät ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin vahvistettavaa määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa, varallisuuden huomioon ottamisesta sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättäessä oikeusapua saaneen omavastuuosuus.

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi avioeroissa. Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta joko suullisesti tai kirjallisesti. Oikeusapua on mahdollista saada myös asianajotoimistoilta, jotka hoitavat oikeusapujuttuja. Tämä kannattaa varmistaa asianajotoimistolta. Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa näin ollen julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat sekä muissa asioissa julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa, jotka sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet.

Oikeusapua on näin ollen mahdollista saada silloin, kun hakija tarvitsee oikeudellista apua, mutta ei taloudellisen asemansa takia pysty kattamaan tarvittavasta oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia. Oikeusapu on käsitteenä syytä erottaa yleisestä oikeudellisesta neuvonnasta, jota esimerkiksi lakimiehet voivat halutessaan antaa myös ilmaiseksi kenelle tahansa. Eräät asianajo- ja lakiasiaintoimistot antavatkin alustavaa tai muuten vähäistä neuvontaa ilmaiseksi, jos neuvonta ei johda varsinaiseen toimeksiantoon.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta, jolloin hakijan tulee tehdä selvitys taloudellisista olosuhteistaan sekä asiasta, johon hän tarvitsee oikeudellista apua.

- Hakijan taloudellisen aseman arvioinnissa otetaan huomioon hänen kuukausittain käytettävissä olevat varansa ja varallisuus, eli hakijan ja hänen avio- tai avopuolison kuukausittaiset tulot, välttämättömät menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus.

Varoitukset

- Oikeusapua ei anneta muun muassa silloin, kun asialla on hakijalle vähäinen merkitys, tai kun se olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn.

- Oikeusapua ei myöskään yleensä myönnetä silloin, kun hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta kustannukset on mahdollista saada korvattua.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]