Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu ja tuomioistuinsovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia voidaan osapuolten suostumuksella käsitellä oikeudenkäynnin sijaan tuomioistuinsovittelussa. Kun asia päätetään siirtää sovitteluun, on osapuolille jo voinut aiheutua erinäisiä kuluja oikeudenkäyntiin valmistautumisesta. Sovittelumenettelystä peritään käsittelymaksu, ja jos osapuolet käyttävät avustajia, syntyy myös heidän palkkioistaan kuluja. Osapuolten kustannukset tulevat osapuolten itsensä maksettaviksi ja molemmat osapuolet vastaavat omista kuluistaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei sovittelussa ole voittajaa tai häviäjää, eikä kuluja tällä perusteella voida määrätä toisen harteille. Jos henkilölle on myönnetty julkista oikeusapua, maksaa valtio kuitenkin hänen käyttämänsä lakimiesavustajan kustannukset päätöksen mukaisesti joko kokonaan tai osittain.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistosta ja sen myöntäminen edellyttää, että henkilön taloudellinen asema sitä vaatii. Oikeusapua myönnetään, jotta henkilöllä olisi mahdollisuus saada asiantuntevaa apua oikeudellisen asiansa hoitamiseen. Oikeusapu korvaa oikeudellisesta neuvonnasta, tarpeellisista toimenpiteistä ja tuomioistuimessa sekä muussa viranomaisessa tapahtuvasta avustamisesta aiheutuvat kulut. Tuomioistuinsovittelu kuuluu tämän määritelmän piiriin, minkä vuoksi myös siihen liittyvät menot voidaan korvata. Oikeusavusta korvataan avustajan toimenpiteet yleensä vain 80 tunnilta. Koska sovittelu on oikeudenkäyntiä nopeampi ja vähemmän valmistelua vaativa menettely, ei työtuntien määrä sovittelussa useimmiten uhkaa täyttyä. Lisäksi sovittelun etuna oikeusapua saavan kannalta on se, ettei hänen maksettavakseen voida määrätä vastapuolen kuluja, kuten oikeudenkäynnissä voisi käydä. Oikeusapu ei nimittäin korvaa oikeudenkäynnin hävinneen maksettavaksi määrättyjä vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sovittelu on siis oikeusavun saajan kannalta sekä nopeampi että riskittömämpi menettely. Oikeusapua sovittelua varten haetaan samalla tavoin kuin oikeudenkäyntiasioissa ja sen saamisen edellytykset ovat samat. Jos henkilö on tyytymätön saamaansa oikeusapupäätökseen, voi hän hakea siihen muutosta tekemällä ratkaisupyynnön tuomioistuimelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa