Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu ja sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että valtio kustantaa valtion joko kokonaan tai osittain henkilön omat oikeudenkäyntikulut Oikeusapua annetaan sillä perusteella, että henkilö itse ei kykene taloudellisen tilansa perusteella maksamaan niitä. Oikeusapu kattaa vain oikeusapua saavan henkilön omat oikeudenkäyntikulut. Vastapuolen oikeudenkäyntikulut oikeusapua saava joutuu itse kustantamaan. Oikeusapua voidaan käyttää myös sovittelussa, jolloin valtio maksaa osittain tai kokonaan lakimiesavustajan kustannukset. Sovittelu on vaihtoehto tuomioistuinprosessille. Sovittelu on prosessi, jossa sovittelija, eli tuomioistuimen tuomari, pyrkii löytämään riitaan ratkaisun, jonka sovittelun osapuolet voivat hyväksyä. Sovittelussa osapuolet maksavat itse omat oikeudenkäyntikulunsa, eli esimerkiksi oman avustajansa palkkiot.

Sovittelussa sovinto ei suoranaisesti perustu lain soveltamiseen. Näin ollen sovittelun ratkaisu voi olla osapuolille huomattavasti edullisempi. Sovittelu on prosessina vapaaehtoinen eli siihen tarvitaan kaikkien riidan osapuolten suostumus. Sovittelu edellyttää myös sitä, että itse riita-asia soveltuu soviteltavaksi ja sen sovittelu on tarkoituksenmukaista osapuoliin nähden. Sovittelussa voidaan sopia muun muassa perintöasiaan tai vahingon korvaamiseen liittyviä asioita.

Sovittelussa henkilöt vastaavat siis omista kuluistaan. Tämä pääsääntö juontuu siitä, että sovittelussa ei sinällään ole voittajaa eikä häviäjää, jonka taakaksi voittaneen kulut voitaisiin laittaa. Oikeusapua voi hakea kulujen kattamiseen oikeusaputoimistolta. Oikeusaputoimisto myöntää oikeusapua henkilölle, jonka taloudellinen asema sitä vaatii. Jokaisella tulee kuitenkin olla mahdollisuus saada oikeudellista neuvontaa asiansa hoitamiseen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Oikeusapu kattaa oikeudellisesta neuvonnasta ja tarpeellisista toimenpiteistä tuomioistuimessa sekä muussa viranomaisessa tapahtuvasta avustamisesta aiheutuneet kulut. Sovittelu tuomioistuimessa kuuluu näin oikeusavun piiriin. Henkilö, jolla on oikeusturvavakuutus, ei ole yleensä oikeutettu saamaan oikeusapua.

Sovittelu on huomattavasti nopeampi menettely kuin oikeudenkäynti tuomioistuimessa. Oikeusapua myönnetään samalla tavalla ja samoin edellytyksin sekä oikeudenkäynnissä että tuomioistuinsovittelussa.

Vinkit

- Tuomioistuinsovittelussa henkilö voi saada oikeusapua niihin tarpeellisiin kuluihinsa, jotka liittyvät asian käsittelyyn.

Varoitukset

- Sovittelun osapuolet kustantavat itse omat kulunsa. Sovittelussa voidaan sanoa, ettei asiassa ole voittajia eikä häviäjiä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa