Minilex - Lakipuhelin

Syytetyn julkinen puolustus ja oikeusapu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosoikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa vastaajalla on eräissä tapauksissa oikeus taloudellisesta asemastaan riippumatta saada itselleen julkinen puolustaja. Oikeusavun saaminen perustuu normaalitapauksessa hakijan taloudelliseen asemaan, mutta syytetyn puolustajan määrääminen taas perustuu asian laatuun sekä avustajan tarpeeseen. Julkinen oikeusapu on toissijainen rikoksesta epäillylle määrättävään julkiseen puolustajaan nähden.

Rikoksesta epäillyllä on oikeus itse huolehtia puolustuksestaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, mutta tietyin edellytyksin hänelle on määrättävä hänen varallisuudestaan riippumatta julkinen puolustaja. Epäillylle on hänen pyynnöstään määrättävä puolustaja, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen. Lisäksi epäillyllä on oikeus pyynnöstä saada puolustaja, jos hän on pidätettynä tai vangittuna.

Edellä mainituissa tilanteissa epäillyllä on hänen omasta pyynnöstään oikeus saada puolustaja siitä riippumatta, harkitaanko hänen olevan puolustajan tarpeessa. Tämä on perusteltua, sillä kyse on yleensä vakavista rikoksista, ja jos epäilty on pidätettynä tai vangittuna, voi hänen olla vaikea järjestää itse puolustustaan.

Tietyissä tapauksissa puolustaja on määrättävä viran puolesta eli epäillyn pyynnöstä riippumatta. Näin on silloin, kun epäilty ei kykene itse puolustamaan itseään, epäilty on alle 18-vuotias tai epäillyn valitsema puolustaja ei täytä puolustajalle asetettavia vaatimuksia tai kykene asianmukaisesti puolustamaan epäiltyä taikka jos siihen on muu erityinen syy. Puolustaja voidaan tällöin määrätä jopa vastoin rikoksesta epäillyn tahtoa. Häntä on kuitenkin kuultava puolustajan määräämisestä ja puolustajaksi valittavasta henkilöstä ja hänen näkemykselleen on annettava merkitys sen vuoksi, että hän voi joutua takaisinmaksuvelvolliseksi puolustuksestaan aiheutuneista kuluista. Vaikka tuomioistuin voi määrätä puolustajan omasta aloitteestaan, voi toki epäilty myös itse pyytää sitä.

Puolustajaksi määrätään julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai muu lakimies, jolla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Jos epäilty itse on ehdottanut puolustajakseen kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä, hänet on lähtökohtaisesti määrättävä puolustajaksi. Puolustajaksi ei voida kuitenkaan määrätä sitä, joka on toiminut epäillyn neuvonantajana tutkittavaan rikokseen liittyvässä asiassa, eikä myöskään sitä, joka on syyllistynyt sellaiseen rikokseen, joka vähentää hänen luotettavuuttaan. Puolustajaksi ei kelpaa myöskään sellainen henkilö, joka on muulla perusteella esteellinen. Jos epäillylle määrätään puolustaja, hänelle ei voida määrätä oikeusapulain nojalla avustajaa. Jos epäillylle on määrätty avustaja oikeusapulain nojalla ennen kuin hänelle määrätään puolustaja, on avustaja määrättävä puolustajaksi.

Puolustajan palkkion maksaa valtio, mutta rikoksesta tuomittu voidaan velvoittaa korvaamaan puolustajan palkkio valtiolle. Jos vastaajalla kuitenkin olisi tulojensa perusteella oikeus julkiseen oikeusapuun, hänen korvausvelvollisuutensa valtiolle määräytyy sen mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]