Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu avopuoliso

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöllä on mahdollisuus saada oikeudellisen asian hoitamiseksi avustaja kokonaan tai osittain valtion varoilla. Tätä kutsutaan oikeusavuksi, ja sen saamisen edellytyksenä on, ettei hakija kykene taloudellisen asemansa vuoksi itse kustantamaan itselleen oikeudellista apua. Oikeusapuun kuuluvat kaikki tarpeelliset toimenpiteet asian hoitamiseksi, kuten esimerkiksi neuvonta ja asiakirjojen laatiminen. Haettaessa oikeusapua oikeusaputoimistosta, hakijan tulee esittää selvitys taloudellisesta asemastaan sekä asiasta, jonka hoitamiseen hän hakee oikeusapua. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan laskemalla hänen kuukausittain käytettävissä olevat varansa. Arvioinnissa huomioidaan hakijan kuukausittaiset tulot, menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus.

Oikeusavun myöntämiseen vaikuttaa myös avopuolison käytössä oleva varallisuus, sillä taloudelliset edellytykset oikeusavun määräytymiseen tarkistetaan avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvien yhteisistä käyttövaroista. Avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien puolisoiden kuukausittaiset tulot ja välttämättömät menot vaikuttavat käyttövarojen laskemiseen, jolloin myös avopuolison omaisuus vaikuttaa siihen, myönnetäänkö henkilölle oikeusapua. Jos sen sijaan oikeusapua hakeva on epäily tai vastaaja rikosasiassa tai jos puolisot ovat toistensa vastapuolia tai asuvat pysyvästi erillään välien rikkoutumisen takia, oikeusapu määräytyy vain hakijan oman taloudellisen aseman perusteella.

Oikeusapua annetaan näin ollen sellaiselle henkilölle, jonka käyttövara ja varallisuus eivät ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin vahvistettavaa määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa, varallisuuden huomioon ottamisesta sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättäessä oikeusapua saaneen omavastuuosuus.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat sekä muissa asioissa julkiset oikeusavustajat.

- Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa, jotka sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet.

- Oikeusapua haetaan suullisesti tai kirjallisesti oikeusaputoimistolta.

Varoitukset

- Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

- Oikeusapua ei myöskään myönnetä esimerkiksi silloin, kun asialla on oikeusavun hakijalle vain vähäinen merkitys, tai jos avun antaminen olisi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle koituvaan hyötyyn.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]