Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu turvapaikanhakijalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapua annetaan henkilöille, joka ei kykene maksamaan oikeudellisessa asiassaan syntyviä kustannuksia tai joka tarvitsee oikeudellista apua asiansa hoitamiseen. Lähtökohtaisesti oikeusapua annetaan Suomessa tai muussa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueella asuvalle henkilölle. Oikeusapua voidaan antaa kuitenkin muullekin henkilölle, jonka asia käsitellään Suomen tuomioistuimessa, mikäli oikeusapuun on erityistä syytä. Tällainen henkilö voi olla turvapaikanhakija tai pakolainen, ja siten oikeusapua voi saada kansainvälistä suojelua koskevaan asiaan. 

Oikeusapu vapauttaa oikeusavun saajan joko kokonaan tai osittain muun muassa avustajan palkkiomaksuista, erilaisista käsittelymaksuista sekä tulkkaus- ja käännösavusta koituvista maksuista. Tällöin kyseiset kustannukset maksetaan valtion varoista. Lisäksi oikeusapu voi olla avustajan antamaa oikeudellista neuvontaa tai muita avustavia ja tarpeellisia toimenpiteitä. 

Jos avustaja osallistuu hallintovaiheen puhutteluun, kulut korvataan valtion varoista vain, jos avustajan läsnäololle on erityisen painava syy. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kidutuskokemukset tai turvapaikanhakijan luku- ja kirjoitustaidottomuus. Avustaja osallistuu puhutteluun myös ilman hakijalle aiheutuvia kuluja, jos turvapaikanhakija on alle 18-vuotias ja on Suomessa ilman huoltajaa. Vaikka avustaja ei osallistuisi puhutteluun, turvapaikanhakija saa etukäteen apua puhuttelua varten muun muassa puhutteluun liittyvällä neuvonnalla sekä valmistautumisella.

Turvapaikanhakijoiden määrän lisäännyttyä oikeusavun antamiseen on tehty muutoksia, joilla on pyritty oikeusavun antamisen tehokkuuden lisäämiseen ja oikeusavun laadun parantamiseen siten, että turvapaikanhakijoiden oikeus oikeudenmukaiseen käsittelyyn pyritään varmistamaan. Oikeusapua ei anneta kuitenkaan esimerkiksi asialle, jolla on hakijalle vain vähäinen merkitys.

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset saavat oikeudellista neuvontaa ja apua oikeudellisiin kysymyksiin Pakolaisneuvonta ry:stä, joka antaa turvapaikanhakuprosessin alkuvaiheessa oikeusapua turvapaikanhakijalle. Pakolaisneuvonta voi antaa neuvontaa myös sellaiselle henkilöille, jotka ovat Suomessa ilman oleskelulupaa. 

Turvapaikanhakijoiden avustaja on joko asianajaja, luvan saanut lakimies tai joko yksityinen tai julkinen oikeusavustaja. Osa avustajista on esimerkiksi Pakolaisneuvonnasta, ja avustajien ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksilla.

Tarvittaessa turvapaikanhakija saa siis muun muassa turvapaikkahakemuksensa käsittelyyn liittyvää oikeusapua sekä tietyin varauksin tukea hallintovaiheen puhutteluun. Lisäksi turvapaikanhakijalle tulee antaa tietoja oikeusavusta riittävän ajoissa omalla äidinkielellään tai kielellä, jota hän ymmärtää. Hakemusvaiheessa selvitetään hakijan taloudelliset olosuhteiden lisäksi asia, johon hakija hakee oikeusapua. Tarkemmin turvapaikanhakijan oikeusapumaksuista, oikeusavun alkamisajankohdasta ja kestosta voi kysyä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]