Minilex - Lakipuhelin

Oikeusavun saaminen rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusavun saaminen perustuu lähtökohtaisesti asianomaisen henkilön taloudelliseen asemaan. Oikeusapua voi nimittäin saada sellainen henkilö, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa, mutta ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Tietyissä rikosasioissa kuitenkin syytetylle voidaan määrätä julkinen puolustaja ja asianomistajalle tukihenkilö ja oikeudenkäyntiavustaja näiden taloudellisesta asemasta riippumatta. Syytetyn julkisen puolustajan sekä asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön määrääminen perustuvat siis asian laatuun ja avustajan tarpeeseen.

Rikoksesta epäillyllä on oikeus itse huolehtia puolustuksestaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, mutta tietyin edellytyksin hänelle on määrättävä hänen varallisuudestaan riippumatta julkinen puolustaja. Rikoksesta epäillylle määrätään hänen pyynnöstään puolustaja, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen. Puolustaja määrätään epäillyn pyynnöstä myös silloin, kun hän on pidätettynä tai vangittuna. Tämä on perusteltua, sillä epäillyn voi olla tällöin vaikeaa huolehtia itse puolustuksestaan.

Epäillylle on lisäksi määrättävä automaattisesti puolustaja, jos hän ei kykene itse puolustamaan itseään, hän on alle 18-vuotias, epäillyn valitsema puolustaja ei täytä puolustajalle asetettavia vaatimuksia tai kykene asianmukaisesti puolustamaan epäiltyä taikka jos puolustajan määräämiseen on muu erityinen syy. Vaikka tuomioistuin voi tällöin määrätä rikoksesta epäillylle automaattisesti puolustajan, voi kuitenkin epäilty myös itse tätä pyytää.

Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle oikeudenkäyntiavustajan tämän tuloista riippumatta esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten ensinnäkin silloin, kun kyse on seksuaalirikoksesta, jollei avustajan määräämistä pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Toiseksi avustaja voidaan määrätä väkivaltarikosasiassa, jos avustajan määräämistä pidetään rikoksesta epäillyn ja asianomistajan välinen suhde huomioon ottaen perusteltuna. Kolmanneksi asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä silloin, kun kyse on henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvasta rikoksesta, jos avustajan määräämistä pidetään rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen perusteltuna.

Asianomistajan avustaja voidaan määrätä jo esitutkintaa varten, minkä on perusteltua, sillä asianomistaja tarvitsee usein apua välittömästi teon jälkeen rikosta selvitettäessä. Lisäksi, jos epäillyllä on avustaja esitutkinnassa, on perusteltua, että myös asianomistajalle määrätään avustaja.

Kun kyse on sellaisesta edellä käsitellystä rikoksesta, johon voidaan määrätä asianomistajalle oikeudenkäyntiavustaja, voi asianomistaja saada tuekseen myös tukihenkilön. Tukihenkilö voidaan määrätä silloin, kun asianomistajaa kuullaan henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi ja hänen voidaan katsoa tarvitsevan tukea esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Tukihenkilöllä on oltava tehtävän hoitamiseen riittävä pätevyys.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]