Minilex - Lakipuhelin

Kannattaako oikeusturvavakuutus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka voi kuulua tai se voidaan liittää muihin, esimerkiksi koti- tai matkavakuutuksiin. Se voidaan ottaa myös itsenäisenä, erillisenä vakuutuksena. Ammattiliitoilla on usein oikeusturvavakuutus työsuhderiitoja varten. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kunkin vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukaisesti oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia.

Olennaista oikeusturvavakuutuksen suhteen on itse vakuutussopimus. Vakuutussopimuksessa on määritelty, millaisia riita-, rikos- sekä hakemusasioita koskevia oikeudenkäyntikuluja oikeastaan korvataan ja millaisin ehdoin. Lisäksi vakuutussopimuksessa on määritelty omavastuuosuus, enimmäiskorvausmäärä sekä mahdollinen vakuutusyhtiön kuittausoikeus. Edellä mainittuihin on syytä tutustua huolella. Kannattaa myös huomioida, mitkä kulut on rajattu pois vakuutussopimuksessa. Eri vakuutusyhtiöillä on myös erilaisia käytäntöjä ja omat vakuutusehtonsa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Huomionarvoinen seikka oikeusturvavakuutuksen kannattavuutta harkittaessa on, että se on ensisijainen oikeusapuun nähden. Näin ollen oikeusapua ei anneta hakijalle, mikäli hänellä on juuri kysymyksessä olevan asian kattava oikeusturvavakuutus. Hakijan tuleekin ensin selvittää omasta vakuutusyhtiöstä, onko hänen vakuutuksensa käytettävissä juuri käsillä olevaan asiaan. Poikkeuksellisesti korvauksettomaan oikeusapuun oikeutettu henkilö voi saada oikeusapua vakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. Tuomioistuin voi myös erityisistä syistä myöntää oikeusapua omavastuulla tai kokonaan korvauksetta vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittäviin kuluihin. Edellytyksenä edelliseen on, että hakija esittää oikeusaputoimiston antaman selvityksen hakijan taloudellisista olosuhteista ja selvityksen asian käsittelyn edellyttämistä välttämättömistä toimenpiteistä. Lisäksi oikeusavun myöntämiseen voi olla nimenomaisesti erityisiä syitä huomioiden oikeusavun saajan oikeusturvan tarve sekä asian laatu ja laajuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa