Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus ja vastapuolen kulut

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Monet vakuutusyhtiöt myöntävät yksityishenkilöille oikeusturvavakuutuksia, joilla katetaan vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Oikeusturvavakuutuksesta korvattaviin kuluihin lukeutuvat muun muassa asianajopalkkio sekä muut oikeudenkäyntikulut, mutta kuten vakuutuksissa yleensäkin, vakuutusehdot voivat vaihdella eri vakuutusyhtiöiden välillä ja ehtoihin kannattaakin tutustua huolella ennen vakuutuksen hankkimista. Vaihtelevia seikkoja oikeusturvavakuutusten ehdoissa ovat muun muassa omavastuuosuus, korvattavat vakuutustapahtumat sekä enimmäiskorvauksen määrä.

Oikeusturvavakuutusten piiristä korvattaviin asioihin kuuluvat kuitenkin vain sellaiset asiat, jotka liittyvät vakuutuksenottajan yksityiselämään, siis erilaiset riita-, rikos- ja hakemusasiat ja jotka voidaan saattaa välittömästi käräjäoikeuskäsittelyyn. Hallintoviranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltävät asiat sen sijaan eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Varsin usein tuomioistuin tuomitsee jutun hävinneen osapuolen korvaamaan voittaneenkin osapuolen kaikki oikeudenkäyntikulut. Myöskään tällaiset tuomioistuimen vakuutetun maksettaviksi tuomitsemat vastapuolen oikeudenkäyntikulut eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin, eli ne vakuutuksen ottajankin on korvattava omista varoistaan. Poikkeuksena tähän on ainoastaan sellainen tilanne, jossa kuluttaja-asiamies on avustanut vakuutettua sekä tilanne, jolloin vastapuoli ei ole noudattanut kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä.

Lisätietoja kannattaa kysellä asiantuntijalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »