Minilex - Lakipuhelin

Ilmainen oikeusapu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapu kustannetaan valtion varoista joko osittain tai kokonaan. Osittaisessa korvauksessa oikeusavun saajalle on tavallisesti määrätty omavastuuosuus hänen taloudellisen asemansa perusteella. Oikeusapua voi saada henkilö, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Oikeusapua annetaan edellä mainituista edellytyksistä riippumatta myös sellaiselle henkilölle, jonka asia käsitellään Suomen tuomioistuimessa tai jos oikeusapuun on muu erityinen syy.

Hakijan taloudellinen asema

Oikeusavun hakijan taloudellinen asema arvioidaan hänen varallisuutensa ja käyttövaransa perusteella. Käyttövaralla tarkoitetaan sitä oikeusavun hakijan vapaaseen käyttöön jäävää osaa tuloista, joka jää kuukausittain välttämättömien menojen jälkeen. Hakijan kumppanin taloudellinen asema vaikuttaa oikeusavun myöntämiseen, jos hakija elää avio- tai avoliitossa taikka rekisteröidyssä parisuhteessa. Jos hakija kuitenkin on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa, jos kumppanit ovat asiassa vastapuolina tai jos he asuvat pysyvästi erillään välien rikkoutumisen vuoksi, vain hakijan taloudellinen asema otetaan asiassa huomioon. 

Hakijan taloudellisen aseman ja käyttövaran perusteella määritellään se, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuosuutta vastaan. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Jos kuitenkaan oikeusturvavakuutus ei kata kaikkia kuluja, voidaan oikeusapua myöntää yli menevälle osalle.

Korvattavat toimenpiteet

Rajatonta valtion varoista tehtävä korvaus ei kuitenkaan ole. Lähtökohtaisesti valtio korvaa vain ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ottaen huomioon asian laatu, merkitys, riidan kohteen arvo sekä olosuhteet kokonaisuudessaan. Esimerkiksi neuvonta ja asiakirjojen laatiminen voivat olla asian hoitamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. Valtion varoista korvataan pääasiassa vain avustajan palkkio ja kulukorvaus. Myöskään asian käsittelyssä tarvitsemasta tulkkaus- ja käännösavusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa palkkiota ja korvausta. Tämä koskee myös käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä viranomaisessa. Vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista toimenpiteistä ja antamista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi. Lisäksi valtion varoista suoritetaan oikeusapua saaneen asianosaisen nimeämälle todistajalle maksettavat korvaukset

Lopuksi

Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Muissa asioissa oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa, jotka yleensä sijaitsevat samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistosta joko suullisesti tai kirjallisesti. Samalla hakijan tulee esittää selvitys taloudellisesta asemastaan sekä asiasta, jonka hoitamiseksi hän hakee oikeusapua.

Oikeusapua on näin ollen mahdollista saada silloin, kun hakijan taloudellinen asema ei riittäisi muuten kattamaan asian hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Jotkut lakiasiaintoimistot voivat myös antaa vähäistä oikeudellista neuvontaa ilmaiseksi kenelle tahansa. Tällainen oikeudellinen neuvonta on kuitenkin pidettävä käsitteellisesti erillään oikeusavusta.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Hakijan taloudellisen aseman arvioinnissa otetaan huomioon hänen kuukausittain käytettävissä olevat varansa ja varallisuus, eli hakijan ja hänen avio- tai avopuolison kuukausittaiset tulot, välttämättömät menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus.

Varoitukset

- Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos henkilöllä on oikeusturvavakuutus, josta kulut on mahdollista saada korvattua.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]