Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilö voi ostaa vakuutusyhtiöltä oikeusturvavakuutuksen, jonka perusteella hänelle korvataan oikeudenkäyntikuluja määriteltyjen vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusehdot voivat vaihdella eri vakuutusyhtiöiden välillä, mutta vakuutuksen piiristä korvattaviin kuluihin sisältyvät muun muassa asianajopalkkio sekä muut oikeudenkäyntikulut. Vakuutusehtojen mukaisesti vaihdella voivat esimerkiksi vakuutuksen omavastuuosuus, vakuutuksen piiristä korvattavat vakuutustapahtumat sekä maksettavan enimmäiskorvauksen määrä.

Riita-asioista oikeusturvavakuutus kattaa sellaiset asiat, jotka liittyvät vakuutuksenottajan yksityiselämään ja jotka voidaan saattaa välittömästi, siis ilman muita toimenpiteitä, käräjäoikeuskäsittelyyn. Siis esimerkiksi hallintoviranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltävät asiat eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin, kuten eivät myöskään vakuutetun työ- tai ansiotoimintaan, avioeroon, muuhun kiinteistöön kuin vakinaiseen tai vapaa-ajan asuntoon tai ulosottoon liittyvät asiat.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Oikeusturvavakuutus ei myöskään korvaa sellaisia vakuutuksen ottajan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka tuomioistuin on tuominnut hänen maksettavikseen. Ainoina poikkeuksina ovat tilanteet, joissa kuluttaja-asiamies on avustanut vakuutettua tai joissa vastapuoli ei ole noudattanut kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä.

Korvausta oikeudenkäyntikuluista on haettava vakuutuksen piiristä ennen asian ajamiseen ryhtymistä ja hakemuksessa on selvittävä kyseinen asia sekä suunnitellut toimenpiteet. Jos oikeusturvavakuutus on ollut samansisältöisenä yhtäjaksoisesti voimassa alle kaksi vuotta vaatimusten perusteena olevien seikkojen on oltava myös syntynyt sinä aikana, kun vakuutus on ollut voimassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa