Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynti

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnissä tuomioistuin käsittelee asianosaisten välisen oikeusriidan ja ratkaisee asian lainmukaisesti. Perustuslaissa turvataan jokaiselle oikeus oikeusturvaan. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Tämä osio kattaa sekä sisällölliset oikeudenkäyntiä koskevat säännökset että menettelysäännökset.

» Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 »


 


 

Selaa lakitietoa