Minilex - Lakipuhelin

Valtion kustantama oikeusapu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuun kuuluvat oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista. Oikeusapu myönnetään siis korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan hakijan taloudellisen aseman perusteella. Myöntämisen lähtökohtana on hakijan ilmoitus ja hänen esittämänsä selvitys tuloista, elatusvelvollisuudesta, menoista, varallisuudesta sekä selvitys asiasta, johon oikeusapua haetaan. Oikeusavun edellytykset on selvitettävä mahdollisimman luotettavasti.

Oikeusapua haetaan valtion oikeusaputoimistolta ja sitä voidaan myöntää hakemuspäivästä lukien tai, jos siihen on edellytykset, myös taannehtivasti koskemaan asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Jos hakemus on tehty vasta sen jälkeen, kun asia on tuomioistuimessa ratkaistu, oikeusapu ei kuitenkaan koske tämän ratkaisun antamista edeltäneitä toimenpiteitä. Oikeusapu on myöntämisestä lähtien voimassa kaikissa oikeusasteissa, joissa asiaa käsitellään, mutta ei kuitenkaan ylimääräisessä muutoksenhaussa, jota varten tulee hakea erikseen oikeusapua. Oikeusapuhakemuksessa tulee selvittää tuomioistuinkäsittelyssä olevan asian laatu, hakijan taloudellinen asema sekä mahdollisen oikeusturvavakuutuksen olemassaolo ja sisältö. Päätös oikeusavusta annetaan kirjallisena, ja siitä ilmenevät muun muassa se, mitä juttua apu koskee ja mitä etuuksia oikeusapuun kuuluu sekä se, mistä alkaen oikeusapua on myönnetty.

Oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa esimerkiksi avustajalle palkkiota kokonaan tai osittain sekä korvausta muista asian hoitamiseksi tarpeellisista kuluista. Oikeusapua ei anneta, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys, se olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn, asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä, tai jos asia perustuu siirrettyyn oikeuteen ja on aihetta otaksua siirron tapahtuneen oikeusavun saamiseksi. Oikeusapua ei myöskään anneta yrityksille eikä yhteisöille, se kuuluu siis vain luonnollisille henkilöille. Oikeusaputoimiston oikeusapuhakemuksesta tekemään päätökseen tyytymätön voi viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi tekemällä kirjallisen ratkaisupyynnön, joka toimitetaan päätöksen tehneelle oikeusaputoimistolle. Oikeusaputoimisto voi itsekin oikaista tekemäänsä oikeusapupäätöstä. Oikeusapupäätöstä voidaan muuttaa tai apu lakkauttaa, jos oikeusavun saamiselle ei ole edellytyksiä.

Oikeusapua ei anneta, jos hakijalla on kysymyksessä olevan asian kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on siis ensisijainen oikeusapuun nähden. Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa tuomioistuin voi kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää oikeusavun siltä osin kuin kustannukset ylittävät vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajaksi vakuutussopimuksessa määritellyn enimmäiskorvausmäärän. Jos hakija olisi taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun korvauksetta, oikeusapua voidaan myöntää myös vakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. Tällöin valtio siis korvaisi oikeusturvavakuutuksen omavastuun ja vakuutusyhtiö muut kulut.

Oikeusapu on siis tarkoitettu oikeudellista apua tarvitseville henkilöille, jotka eivät taloudellisen asemansa vuoksi pysty itse maksamaan sen aiheuttamia kustannuksia. Oikeusapu ei välttämättä ole täysin ilmaista, koska hakijan taloudellisen aseman perusteella hänelle voi tulla maksettavaksi tietty omavastuuosuus. Oikeusavun kohdalla on myös syytä huomioida, että sitä ei myönnetä kaikkiin asioihin. Mikäli kyseessä on esimerkiksi pienempi rikosasia tai muulla tavalla tulkinnanvarainen tilanne, kannattaa tarkistaa lakimieheltä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, onko asiassa edellytyksiä oikeusavulle. Oikeusapua ei pysty siis hakemaan taannehtivasti ja toisaalta on hyvä tietää ennen avustajan palkkaamista, tuleeko hänen palkkionsa korvattaviksi valtion varoista vai omista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]