Minilex - Lakipuhelin

Miten oikeusapua haetaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta. Oikeusavun hakija voi lähtökohtaisesti itse päättää, minkä oikeusaputoimiston puoleen hän kääntyy, mutta ensimmäinen oikeusaputoimisto voi kuitenkin ohjata hakijan tekemään hakemuksensa johonkin toiseen toimistoon, jos ensimmäisestä oikeusaputoimistosta ei löydy esteetöntä päätöksentekijää. Oikeusapua haetaan pääsääntöisesti oikeusaputoimistolta myös silloin, kun asia käsitellään tuomioistuimessa. Tietyissä tilanteissa tuomioistuin voi kuitenkin päättää oikeusavusta. Näin on esimerkiksi silloin, kun oikeusavun hakija on vangittuna.

Oikeusapua voidaan hakea suullisesti tai kirjallisesti. Oikeusaputoimisto voi lisäksi hyväksyä myös hakemuksen, jonka hakijan avustaja on tehnyt hakijan puolesta. On kuitenkin yleistä, että hakija käyttää oikeusavun hakemiseen siihen tarkoitettua lomaketta. Hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava, onko hänellä sellaista vakuutusta, johon kuuluu oikeusturvaetu. Jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, hänen on myös selvitettävä esimerkiksi vakuutusyhtiön päätöksellä, korvataanko vakuutuksesta hakijan kuluja ja missä määrin. Oikeusapua ei nimittäin myönnetä, jos hakijan kulut voidaan kattaa oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeusavun hakijan on lisäksi esitettävä selvitys taloudellisista olosuhteistaan, mikä voi tapahtua esimerkiksi palkkakuitin, verokortin, verotustodistuksen tai tiliotteen avulla. Oikeusaputoimistolla on myös oikeus saada tietyiltä viranomaisilta sekä vakuutus- ja rahoituslaitoksilta tietoja hakijan varallisuusasemasta ja vakuutuksista. Lisäksi hakijan on myös esitettävä selvitystä siitä asiasta, johon hän hakee oikeusapua. Tämä voi tapahtua esimerkiksi liittämällä oikeusapuhakemukseen haastehakemus, syyte, tuomioistuimen vastinepyyntö taikka jokin muu selvitys.

Oikeusapua kannattaa hakea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä oikeusapu voidaan myöntää hakemuspäivästä lukien tai, jos siihen on edellytykset, myös taannehtivasti koskemaan asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Jos kuitenkin hakemus on tehty vasta sen jälkeen, kun asia on tuomioistuimessa ratkaistu, oikeusapu ei koske ennen ratkaisun antamista tehtyjä toimenpiteitä.

Päätös oikeusavun antamisesta on tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä asia, johon oikeusapu myönnetään, hakijan taloudellinen asema ja päivämäärä, mistä lukien oikeusapu myönnetään, mitä etuuksia oikeusapuun sisältyy, oikeusavun saajan mahdollinen omavastuuosuus sekä avustajan nimi. Jos oikeusapu myönnetään, se on voimassa kaikissa oikeusasteissa, joissa asiaa käsitellään. Jos taas oikeusapua ei myönnetä, voidaan oikeusaputoimiston päätös saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]