Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus riita-asian varalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusturvavakuutus tarjoaa yksityisille ihmisille mahdollisuuden parantaa oikeusturvaansa ja varautua riita-asian käsittelyyn tuomioistuimessa. Oikeusturvavakuutuksen perusteella vakuutettu voi saada korvausta oikeudenkäynti- ja asianajokuluistaan. Eri vakuutusyhtiöiden vakuutukset kattavat kuluja eri tavoin, sillä oikeusturvavakuutusta koskevaan lainsäädäntöön sisältyy vain tiettyjä reunaehtoja vakuutuksen sisällöstä. Kuten muidenkin vakuutusten kohdalla, kannattaa siis myös oikeusturvavakuutus kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöiden kesken. Oikeusturvavakuutus ei ole yleensä itsenäinen vakuutus, vaan se voi sisältyä esimerkiksi koti- tai matkavakuutukseen. Oikeusturvavakuutukseen kuuluu aina omavastuuosuus.

Oikeusturvavakuutus korvaa lakimiehen käytöstä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut käräjäoikeuden tai välimiesmenettelyn käsiteltäväksi saatettavissa riita-asioissa. Sen sijaan hallintoviranomaisissa ja –tuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimissa käsitellyt riita-asiat eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan oikeusturvavakuutuksesta vain silloin, jos kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa on avustanut vakuutettua riita-asiassa tai vastapuoli on jättänyt noudattamatta esimerkiksi kuluttajavalituslautakunnan päätöstä. Vakuutuskirjassa voidaan lisäksi sopia erikseen niistä lisätapauksista, joiden perusteella vastapuolen oikeudenkäyntikulut tulevat korvattavaksi.

Vakuutuksen mukaisen korvauksen täysimääräinen saaminen edellyttää vakuutetulta tiettyjä toimenpiteitä. Vakuutetun on nimittäin vaadittava oikeudenkäynnin aikana vastapuolelta kaikkien oikeudenkäyntikulujen sekä asianajokulujen korvaamista. Jos vakuutettu ei noudata tätä velvoitetta, voi hän menettää vakuutuksen perusteella maksetun korvauksen joko kokonaan tai osittain. Oikeusturvavakuutuksen ehtoihin tulee perehtyä huolellisesti, jotta jälkikäteen ei tulisi ikäviä yllätyksiä korvauksen edellytyksistä tai sen laajuuteen liittyen.

Riita-asiassa oikeusturvavakuutus ei kata kaikkia mahdollisia riitoja. Esimerkiksi avioeroasiat, riidattomat saatavat ja niihin liittyvät perintätoimet sekä lasten huoltajuuskiistat on yleensä rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Työriidat kuuluvat oikeusturvavakuutuksen piiriin ainoastaan silloin, kun vakuutus on otettu suoraan ammattiliiton kautta.

Mikäli riita-asian asianosaiselle voidaan myöntää oikeusapua ja tällä on entuudestaan oikeusturvavakuutus, tulee ensisijaisesti käyttää oikeusturvavakuutusta. Toisin sanoen oikeusturvavakuutuksen olemassaolo voi estää maksuttoman oikeusavun saannin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]