Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu avoerossa

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapua voi saada myös avoerotilanteissa. Oikeusapua voidaan antaa oikeudellisen asioiden hoitoa varten henkilölle, joka ei taloudellisen asemansa vuoksi voi suorittaa oikeudellisen asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua on oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisissa. Oikeusapuun kuuluu siis kaikki avustaminen tuomioistuimessa kuten muukin oikeudellinen avustaminen toimenpitein ja neuvoin, kuten asiakirjojen laadinta ja sopimus- tai sovintoneuvotteluissa avustaminen. On kuitenkin huomattava, että avoeroa ei voi hakea tuomioistuimessa eikä avopuoliso voi vaatia tuomioistuinta määräämään yhteiselämän lopettamisesta kuten avioliittoon kuuluvassa avioerossa. Avoliitto on suhde, joka perustuu varallisuusoikeudellisille sopimuksille, eli sitä koskevat sopimusoikeudelliset periaatteet, kuten esimerkiksi sopimusten sitovuus ja yhdenvertaisuus.

On olemassa kahdenlaisia avoliittoja, eli lailla sääntelemätön tai lailla säännelty avoliitto. Lailla säännelty, eli avoliittolain sääntelemä avoliitto koskee avopuolisoita, jotka ovat asuneet vähintään viisi vuotta yhteistaloudessa tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa ollut lapsi. Tällöin avoeron sattuessa toteutetaan avoliittolain mukainen yhteistalouden purkaminen eli omaisuuden erottelu, eli avopuoliso voi hakea pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelemiseksi avoerossa. Avoliittoihin, jotka eivät asetu tämän määritelmän alle, ei sovelleta avoliittolakia, vaan tällaista avoliittoa kohdellaan varallisuusoikeudellisena sopimussuhteena, jossa pätee avopuolisoiden väliset sopimukset muun muassa omaisuuden omistussuhteista.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Oikeusapua voi saada avoeron hoitamiseen, muun muassa pesänjakajan määräämiseen vaatimissa kuluissa, jos henkilö ei taloudellisen asemansa vuoksi sitä kykene itse hoitamaan. Oikeusavun taloudelliset edellytykset riippuvat henkilön käyttövaroista ja varallisuudesta, jotka lasketaan hänen ja hänen avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän tulojen, välttämättömien menojen ja elatusvelvollisuuden perusteella. Jos avopuolisot asuvat välien rikkoontumisen takia pysyvästi erillään, ei avopuolison varallisuutta oteta huomioon vaan oikeusapu lasketaan hakijan oman taloudellisen aseman perusteella.

Jos avoliitto ei ole avoliittolain määritelmän mukainen avoliitto, ei siihen sovelleta avoliittolain mukaista yhteistalouden purkamista. Lailla sääntelemättömässä avoliitossa ei voi hakea pesänjakajan määräämistä ratkaisemaan omaisuuden erottelukiistoja, toisin kuin lailla säännellyssä avoliitossa. Avoliitto on puolisoiden keskinäinen eräänlainen varallisuusoikeudellinen sopimussuhde, joten myös avoero hoidetaan avopuolisoiden kesken siitä sopimalla ja viime kädessä siviilioikeudellisen periaatteiden pohjalta, eli tavallisesti kumpikin saa avoerossa omaisuuden jaossa itselleen kuuluvan omaisuuden. Tuomioistuimen apuun voidaan kuitenkin joutua turvatutumaan myös lailla sääntelemättömässä avoerossa perusteettoman edun palautuksen, omistusoikeuden vahvistamisen tai kumoamisen, vahingonkorvauksen, hallinnan palautuksen, velkomuksen tai sopimuksen kohtuullistamisen tai oikeustoimen pätemättömyyden johdosta, jolloin kyseessä on tavallinen riita-asia. Niihin on mahdollista saada oikeusapua hakijan taloudellisten edellytysten ollessa sen mukaiset. Oikeusapu vapauttaa edunsaajan velvollisuudesta suorittaa palkkio avustajalle, joka on määrätty oikeusapuna ja palkkio käännös- tai tulkkausavusta. Lisäksi se vapauttaa käsittelymaksusta, toimituskirjamaksusta tai erillisten kustannusten korvauksesta pääasiaa käsittelevässä viranomaisessa. Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistosta ja oikeusaputoimisto päättää, myönnetäänkö henkilölle oikeusapua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa