Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön vakuutusyhtiöltä hankkima oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut – mukaan lukien esimerkiksi asianajopalkkiot – vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusehdot voivat kuitenkin vaihdella vakuutusyhtiöittäin ja niihin onkin syytä aina tutustua huolella ennen vakuutuksen ottamista. Vaihtelevia seikkoja oikeusturvavakuutusten ehdoissa voivat olla esimerkiksi omavastuuosuus, korvattavat vakuutustapahtumat sekä enimmäiskorvauksen määrä.

Lähtökohtaisesti oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvat vain sellaiset vakuutuksenottajan yksityiselämään liittyvät rikos-, riita- ja hakemusasiat, jotka voidaan saattaa välittömästi käräjäoikeuskäsittelyyn. Esimerkiksi sellaiset rikosasiat, joissa virallinen syyttäjä vaatii vakuutuksenottajalle rangaistusta eivät kuitenkaan lukeudu oikeusturvavakuutuksesta korvattaviin asioihin.

Oikeusturvavakuutuksesta ei myöskään korvata sellaisia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka tuomioistuin määrää vakuutetun maksettaviksi. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa kuluttaja-asiamies on avustanut vakuutettua sekä tilanne, jolloin vastapuoli ei ole noudattanut kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä.

Oikeusturvavakuutuksen perusteella korvausta oikeudenkäyntikuluista on myös haettava ennen asian ajamiseen ryhtymistä. Hakemuksesta on selvittävä kyseinen asia sekä suunnitellut toimenpiteet. Huomioon kannattaa lisäksi ottaa myös se, että jos oikeusturvavakuutus on ollut samansisältöisenä yhtäjaksoisesti voimassa alle kaksi vuotta, on vaatimuksen tai syytteen perusteena olevien seikkojen oltava syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, jotta korvauksia voisi hakea oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Lisätietoja voi tiedustella esimerkiksi lakimieheltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »