Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu ja valtakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapua antaa lain mukaan julkinen oikeusavustaja tai yksityinen avustaja eli asianajaja, jos kyse on tuomioistuinasiasta ja asianajaja antaa suostumuksensa kyseiseen tehtävään. Myös luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja voi toimia avustajana tuomioistuinasiassa. Oikeusaputoimisto päättää oikeusavun myöntämisestä ja määrää julkisen oikeusavustajan, joka toimii tehtävässään valtakirjalla. Oikeudenkäyntiasiamiehen oikeus edustaa päämiestään perustuu päämiehen antamaan valtuutukseen. Jos päämies ei ole suullisesti tuomioistuimessa valtuuttanut asiamiehekseen oikeudenkäyntiasiamiestä, on tämän tullut osoittaa valtuutus allekirjoittamallaan valtakirjalla. Koska asianajajat ja julkiset oikeusavustajat ovat julkisen valvonnan alaisia, julkisen oikeudenkäyntiavustajan tai asianajajan ei tarvitse esittää valtakirjaa, ellei tuomioistuin sen esittämisestä erikseen määrää. Tuomioistuimilla on oikeusavun julkisen valvonnan takia syytä olettaa, että oikeusapua antava julkinen oikeusavustaja tai asianajaja on asianmukaisesti valtuutettu. Poikkeuksellisesti valtakirja voidaan määrätä esitettäväksi, jos asiamies vaihtuu tai kun muuten on olemassa epäselvyyttä valtuutuksen olemassaolosta. Valtakirjaa ei tarvitse julkisen oikeusavun osalta esittää yleisen tuomioistuimen oikeusasteissa. Toimeksiannosta on luonnollisesti kuitenkin tarpeen aina sopia kirjallisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti, jotta vältetään myöhemmät epäselvyydet, joten oikeusapua antavalla asiamiehellä on mahdollisuus pyytää asiakkaaltaan kirjallinen valtuutus vaikkei tuomioistuin tätä erikseen edellyttäisi. Sähköisessä viestissä esitetty asiamiehen toimivalta voi myös korvata kirjallisen valtakirjan.

Jos oikeusapua antaa muu asiamies kuin julkinen oikeusavustaja tai asianajaja, on tämän esitettävä valtakirja käyttäessään ensimmäistä kertaa puhevaltaa päämiehensä puolesta. Asiamies on oikeutettu edustamaan päämiestä vain siinä oikeusasteessa, johon valtuutus on annettu, ellei valtuutuksessa ole sovittu tätä laajemmasta edustusoikeudesta. Oikeuden päätökseen saa esittää tyytymättömyyttä entisen valtuutuksen nojalla, ja tämä oikeus on sekä asiamiehellä että oikeudenkäyntiavustajalla. Tuomioistuimen päätöksestä valittaminen ja valitukseen vastaaminen on mahdollista ilman uuden avoimen asianajovaltakirjan esittämistä muutoksenhakutuomioistuimelle, jos kyseessä on asianajaja ja tai julkinen oikeusavustaja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos valtuutus on annettu nimetylle henkilölle, tätä valtuutusta ei saa ilman päämiehen lupaa siirtää toiselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa