Minilex - Lakipuhelin

Tulojen vaikutus oikeusavun saamiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuun kuuluvat oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista. Käytännössä oikeusapu kattaa siis kaikki oikeusavustajan tarpeelliset palvelut sekä vapautuksen asian käsittelyn vaatimista menoista.

Oikeusapu kustannetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Jos oikeusapu kustannetaan vain osittain valtion varoista, määrätään oikeusavun saajalle omavastuuosuus hänen taloudellisen asemansa perusteella. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan hänen kuukausittain käytettävissään olevien varojensa eli käyttövaran, ja varallisuuden perusteella. Käyttövara lasketaan hakijan ja hänen aviopuolisonsa taikka hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän kuukausittaisten tulojen, välttämättömien menojen ja elatusvelvollisuuden perusteella. Jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa tai jos puolisot ovat toistensa vastapuolina tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, oikeusapu määräytyy vain hakijan taloudellisen aseman perusteella.

Käyttövara eli hakijan kuukausittain käytettävissä olevat varat lasketaan vähentämällä kuukausittaisista tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja työntekijän lakisääteiset maksut sekä myös kohtuulliset asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset sekä velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset. Tuloista vähennetään lisäksi 300 euroa jokaista huollettavaa lasta kohden. Jos kuitenkin huollettavalla on hänen omaan elatukseensa riittävät tulot, hänen osaltaan ei tehdä vähennystä. Toisaalta taas vähennys voidaan tehdä myös yli 18 vuotiaasta lapsesta, jos oikeusavun hakija tosiasiallisesti elättää häntä.

Oikeusapu myönnetään korvauksetta, jos henkilön käyttövara on yksinäisellä henkilöllä enintään 600 euroa ja puolisoilla enintään 550 euroa henkilöltä. Jos nämä rajat ylittyvät, henkilö voi kuitenkin saada oikeusapua omavastuuosuutta vastaan. Perusomavastuu määräytyy käyttövarojen perusteella siten, että se on vähintään 20 ja enintään 75 prosenttia avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta arvonlisäveroineen. Jos puolisoilla on varallisuutta yli 5000 euron arvosta, oikeusavun hakijalle asetetaan perusomavastuun lisäksi lisäomavastuu, joka on puolet 5000 euroa ylittävästä varallisuudesta. Oikeusapua ei enää myönnetä, jos yksinäisen henkilön käyttövara on yli 1 300 euroa tai puolisoiden käyttövara on yli 1 200 euroa henkilöltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]