Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus ei korvaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön vakuutusyhtiöltä hankkima oikeusturvavakuutus ei korvaa lähellekään kaikista mahdollisista asioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, vaan oikeastaan vakuutuksen piiriin kuuluvia asioita on varsin rajattu määrä. Toki vakuutusten ehdot voivat vaihdella vakuutusyhtiöittäin, mutta lähtökohtana on kuitenkin se, että oikeusturvavakuutus korvaa vain vakuutuksenottajan yksityiselämään liittyviä riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuskäsittelyyn. Mitkään hallintoviranomaisissa tai erityistuomioistuimissa käsiteltävät asiat eivät myöskään kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Esimerkiksi kiinteistötoimitukset ja pesänselvittäjän tai pesänjakajan tekemät perintöoikeudelliset päätökset, vakuutuksen ottajan työ-, virka-, ansio- tai elinkeinotoimintaan, avioeroon, muuhun kiinteistöön kuin vakinaiseen asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon, ulosottoon, konkurssiin, velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen liittyvät asiat jäävät oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ulkopuolelle. Samoin myös lapsiin liittyvät perheoikeudelliset kysymykset ja asiat, joissa virallinen syyttäjä vaatii vakuutuksenottajalle rangaistusta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Näiden asioiden ohella oikeusturvavakuutus ei myöskään kata sellaisia vakuutuksenottajan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka tuomioistuin on määrännyt vakuutuksenottajan maksettaviksi. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa kuluttaja-asiamies on avustanut vakuutettua sekä tilanne, jolloin vastapuoli ei ole noudattanut kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä.

Huomioon kannattaa ottaa myös se, että mikäli oikeusturvavakuutus on ollut samansisältöisenä yhtäjaksoisesti voimassa alle kaksi vuotta on vaatimuksen tai syytteen perusteena olevien seikkojen oltava syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, muuten korvausta ei voi hakea oikeusturvavakuutuksen perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa