Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus kattaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusturvavakuutuksen kattavuus määrittyy vakuutusehtojen mukaan, ne voivat kuitenkin vaihdella vakuutusyhtiöittäin. Vaihdella voivat esimerkiksi vakuutuksen omavastuuosuus, korvattavat vakuutustapahtumat sekä enimmäiskorvauksen määrä. Pääsääntöisesti oikeusturvavakuutus kuitenkin kattaa asianajopalkkiot sekä muut oikeudenkäyntikulut määritellyissä asioissa. Kuitenkaan tuomioistuimen vakuutetun maksettaviksi tuomitsemia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei korvata vakuutuksen piiristä, ellei kyseessä ole tilanne, jossa kuluttaja-asiamies on avustanut vakuutettua tai tilanne, jossa vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä. Oikeusturvavakuutuksen kattavuuden piiriin eivät myöskään kuulu sellaiset asiat, joissa virallinen syyttäjä vaatii rangaistusta vakuutuksenottajalle.

Oikeusturvavakuutus korvaa lähtökohtaisesti kulut sellaisissa vakuutetun yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasiaoissa, joissa asia voidaan välittömästi, ilman muita toimenpiteitä, saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Esimerkiksi hallintoviranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltäviä asioita vakuutuksen piiristä ei korvata, kuten ei myöskään esimerkiksi vakuutetun työ- tai ansiotoimintaan, avioeroon, muuhun kiinteistöön kuin vakinaiseen tai vapaa-ajan asuntoon tai ulosottoon liittyviä asioita.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos oikeusturvavakuutus on ollut samansisältöisenä yhtäjaksoisesti voimassa alle kaksi vuotta on seikkojen, joihin vaatimus tai syyte perustetaan oltava syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, jotta oikeusturvavakuutus korvaisi kyseisen asian ajamisesta aiheutuneet kulut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa