Minilex - Lakipuhelin

Rikoksen asianomistajan oikeus saada avustaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tiettyjen rikosten, kuten seksuaalirikosten ja perheväkivaltaa sisältäneiden rikosten asianomistajilla on oikeus saada valtion varoista oikeudenkäyntiavustaja tai erityinen tukihenkilö. Avustajan ja tukihenkilön määrääminen ei riipu asianosaisen tuloista ja varallisuudesta, vaan niiden määrääminen perustuu rikoksen laatuun ja avustajan tarpeeseen. Oikeusavun saaminen oikeusapulain nojalla taas perustuu asianosaisen taloudelliseen asemaan.

Tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja, silloin kun asianomistajalla on vaatimuksia syyttäjän ajamassa asiassa, oikeudenkäyntiä varten ensinnäkin silloin, kun kyse on seksuaalirikoksesta, jollei avustajan määräämistä pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Tällaisen rikoksen asianomistaja tarvitsee usein ulkopuolisen henkilön apua ja tukea, jotta hän selviää rikoksen aiheuttamasta loukkauksesta ja voi esittää vaatimuksia sen johdosta.

Toiseksi tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle oikeudenkäyntiavustajan silloin, kun kyse on henkeen tai terveyteen kohdistuvasta rikoksesta ja avustajan määräämistä on asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde huomioon ottaen pidettävä perusteltuna. Tällaisia henkeen tai terveyteen kohdistuvia rikoksia ovat tappo, murha, surma, lapsensurma, pahoinpitely sekä törkeä pahoinpitely. Avustajan määrääminen tulee kyseeseen lähtökohtaisesti perheväkivaltatilanteessa, mutta rikoksesta epäillyn ja asianomistajan välinen suhde voi perustua muuhunkin kuin avio- tai avoliittoon taikka sukulaisuuteen, kuten esimerkiksi edunvalvontaan tai työsuhteeseen. Tällaiset rikokset ovat usein hyvin loukkaavia, joten ne ovat avun tarpeen osalta rinnastettavissa seksuaalirikoksiin.

Kolmanneksi oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä myös silloin, kun kyseessä on henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos, jos avustajan määräämistä on rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen pidettävä perusteltuna. Tuomioistuimen tulee tapauskohtaisesti arvioida, onko oikeudenkäyntiavustajan määrääminen perusteltua. Mitä vakavampi rikos on, sitä perustellumpaa avustajan määrääminen on ja toisaalta vähäisissä rikoksissa avustajaa ei tule määrätä. Arvioinnissa huomioon otettaviin asianomistajan henkilökohtaisiin oloihin kuuluvat muun muassa asianomistajan ikä, terveydentila, suhde rikoksesta epäiltyyn sekä rikoksesta aiheutuneet seuraukset.

Avustaja voidaan määrätä jo esitutkintaa varten. Tämä on perusteltua, sillä usein rikoksen asianomistaja tarvitsee apua välittömästi teon jälkeen rikosta selvitettäessä. Lisäksi, jos rikoksesta epäillyllä on avustaja esitutkinnassa, on perusteltua, että myös asianomistajalle määrätään avustaja. Avustaja voidaan lisäksi määrätä oikeudenkäyntiä varten silloin, kun asianomistajalla on vaatimuksia syyttäjän ajamassa asiassa. Avustaja tulee siis kyseeseen silloin, kun asianomistaja esittää itse vaatimuksia syytettyä kohtaan, mutta myös silloin, kun asianomistaja ainoastaan yhtyy syyttäjän ajamaan syytteeseen eli esittää saman vaatimuksen kuin syyttäjä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]