Minilex - Lakipuhelin

Vastuuvakuutus ja Oikeusturvavakuutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastuuvakuutus sekä oikeusturvavakuutus antavat tietynlaisen turvan eteen tuleviin yllättäviin tilanteisiin. Vastuuvakuutus tarkoittaa sellaista vakuutusta, joka otetaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalle. Mikäli henkilö joutuu vahingonkorvausvelvolliseksi eli aiheuttaa toiselle henkilö- tai esinevahinkoja, vastuuvakuutus korvaa nämä. Oikeusturvavakuutus tarkoittaa sitä, että sillä voidaan korvata vakuutusehtojen mukaisesti oikeudenkäynnistä tai sen välttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Tällaisia voivat esimerkiksi olla asianajopalkkiot tai oikeudenkäyntikulut. Esimerkiksi monissa kotivakuutuksissa tai yritysvakuutuksista on sisällytetty oikeusturvavakuutus. Kuten vakuutuksissa yleisemminkin, ehdot voivat vaihdella eri vakuutusyhtiöiden välillä, minkä seurauksena ehtoihin kannattaa tutustua huolella ennen vakuutusten hankkimista.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa ainoastaan vakuutetun yksityiselämää koskevat asiat. Kyse on erilaisista riita-, rikos- ja hakemusasioista. Oikeusturvavakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka hyväksi vakuutus on voimassa ja jolla on oikeus käyttää vakuutusta. Yleensä oikeusturvavakuutuksessa on vakuutettuina vakuutussopimuksen solminut henkilö ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutettuna voi olla myös yritys sekä yrityksen henkilökunta. Oikeusturvavakuutus onkin usein liitetty osoitteeseen, minkä seurauksena esimerkiksi erotilanteissa kannattaa tarkistaa, onko oikeusturvavakuutus enää voimassa.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa kaikkia kuluja. Lakimiesavun käyttäminen esimerkiksi hallintoviranomaisissa, hallinto-oikeudessa, erikoistuomioistuimissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Usein tuomioistuin vaatii hävinneen osapuolen maksamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Nämä vastapuolen oikeudenkäyntikulut eivät yleensä kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Se, mitä kaikkea oikeusturvavakuutus kattaa ja mitä on rajattu sen ulkopuolelle, on syytä huomioida jo ennen vakuutuksen ottamista.

Ylipäänsä, jos haluaa käyttää oikeusturvavakuutusta, tulee vakuutetun käyttää asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Oikeudenkäyntikulujen korvausta oikeusturvavakuutuksen perusteella tulee hakea etukäteen, mikäli haluaa hyödyntää kyseisen vakuutuksen. Valtion takaamaan oikeusapuun nähden oikeusturvavakuutus on ensisijainen muoto korvaukselle. Jos henkilöllä on siis oikeusturvavakuutus, hän ei voi saada oikeusapua valtion takaamana. Tietyissä tilanteissa voidaan myöntää oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden korvaamiseen tai vakuutuksen enimmäiskorvausmäärään ylittävään määrään kuluja. Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaus on yleensä 8 500 euroa oikeudenkäyntiä kohden, mutta se on riippuvainen vakuutusyhtiöstä. Se, milloin kannattaa käyttää oikeusturvavakuutusta sekä missä laajuudessa oma oikeusturvavakuutus edes ylipäänsä kattaa oikeudenkäyntikulujen maksamista tiettyyn oikeudenkäyntiin, kannattaa kääntyä asianajajan puoleen.

Oikeusturvavakuutuksen voimassaolon jatkuvuus on tärkeä seikka. Vakuutustapahtuman tulee olla sattunut oikeusturvavakuutuksen voimassaolon aikana. Tämä siitä syystä, että vain voimassaolon aikana korvataan syntyneitä korvattavia kustannuksia. Vaihdettaessa vakuutusyhtiötä tulee varmistaa, ettei oikeusturvavakuutuksen voimassaoloon tule katkoksia.

Vastuuvakuutus

Kuten oikeusturvavakuutuksessa, vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja, eli se jonka nimissä vakuutussopimus on, ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Myös yritykset voivat hankkia vastuuvakuutuksen. Mikäli lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä löytyy jokin oikeudellinen peruste henkilön vahingonkorvausvelvollisuudelle, korvataan vastuuvakuutuksesta nämä aiheutuneet vahingot. Edellytys henkilön vahingonkorvausvastuun syntymiseen on yleensä se, että vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti. Kyse on siis henkilön toiminnasta tavalla, joka on moitittavaa tai siitä, että hän on aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään.

Tahallaan aiheutettuja vahinkoja ei yleensä korvata vastuuvakuutuksesta. Tähän yleissäännökseen on poikkeus, sillä alle 12-vuotiaiden lasten tahallaankin aiheuttamat vahingot korvataan. Vastuuvakuutuksen ulkopuolelle jäävät myös puhtaasti tapaturmaisesti sattuneet vahingot. Vastuuvakuutussopimuksessa on yleensä sovittu, mitä kuuluu vakuutuksen piiriin ja mitkä jäävät vakuutuksen ulkopuolelle. Nämä rajoitukset siis vaihtelevat eri vastuuvakuutuksissa. Esimerkkinä vastuuvakuutuksen ulkopuolelle jäävistä korvattavista vahingoista ovat vakuutetun henkilön hallussa olevan esineen vahingoittuminen, sekä pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä aiheutuneet vahingot.

Sekä esine- että henkilövahingoista aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata vastuuvakuutuksella. Esinevahinkoa voi olla esimerkiksi kiinteistön vaurioituminen. Henkilövahinkona voidaan joutua korvaamaan esimerkiksi vahingon kärsijälle aiheutuneita hoitokuluja tai ansionmenetystä. Korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan, missä pääsääntönä on täysi korvaus. Täydellä korvauksella tarkoitetaan, että vahinkoa kärsinyt henkilö pyritään asettamaan samaan taloudellisen tilanteeseen, jossa hän oli ennen vahinkoa.

Kuten oikeusturvavakuutuksessa, myös vastuuvakuutuksessa on omavastuuosuus. Omavastuuosuus riippuu vakuutussopimuksen sisällöstä ja siitä, mitä vakuutuksenottaja ja vakuutuksenantaja ovat sopineet. Tavallisesti yksityisten henkilöiden omavastuuosuus on ollut 200 euroa. Enimmäiskorvausmäärä määritellään myös vakuutussopimuksessa. Mikäli korvattavat vahingot ylittävät enimmäiskorvausmäärän, tulee vakuutuksenkäyttäjän maksaa ylimenevät korvaukset vahingonkärsijälle.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Sekä esine- että henkilövahingot voivat tulla korvattavaksi vastuuvakuutuksessa.

Varoitukset

- Oikeusturvavakuutuksessa on hyvin tärkeä huomioida sen voimassaolo sekä jatkuvuus.

- Oikeusturvavakuutus ei korvaa kaikkia kuluja.

- Oikeusturvavakuutuksen omistaja ei välttämättä voi saada oikeusapua.

- Tahallaan aiheutettuja vahinkoja ei pääsääntöisesti korvata vastuuvakuutuksesta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]