Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusturvavakuutuksen ehdot vaihtelevat vakuutuksittain ja yhtiöittäin. Oikeusturvavakuutus on usein yhdistetty muuhun vakuutukseen, esimerkiksi koti- tai ajoneuvovakuutukseen. Oikeusapu kattaa vakuutusehtojen mukaisesti yleensä oikeudenkäynnistä tai sen välttämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten asianajopalkkion. Oikeusturvan edellytys ei siis ole, että asiaa käsitellään tuomioistuimessa, vaan vakuutus kattaa myös oikeudellisen avun sovintoneuvotteluissa. Rikosasioissa edellytetään yleensä, että haaste on annettu. Vakuutusehdot eivät yleensä kata hallintotuomioistuimissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten vakuutusoikeudessa, hoidettavia asioita.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksen perusteella tulee hakea etukäteen. Hakemukseen tulee liittää selvitys asiasta ja aiotuista toimenpiteistä. Omavastuu vakuutuksissa on yleensä noin 15 % kuluista, kuitenkin vähintään tietyn kiinteän summan. Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen avustajalle ja avustaja perii omavastuun asiakkaaltaan.

Jos hakija olisi taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun korvauksetta, oikeusapua voidaan myöntää vakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. Tällöin valtio siis korvaisi oikeusturvavakuutuksen omavastuun ja vakuutusyhtiö muut kulut. Hakija ei voi saada muita kuluja korvattaviksi oikeusavusta, koska oikeusturvavakuutus on aina ensisijainen oikeusapuun nähden.

Asianosaisen kannattaa olla yhteydessä vakuutusyhtiöön sen selvittämiseksi, onko kyseessä olevassa asiassa mahdollista hyödyntää oikeusturvavakuutusta. Turvan käyttäminen edellyttää sitä, että asia on vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava. On syytä huomioida, että huomattavan suuri osa oikeudenkäynneistä on rajattu vakuutusehdoissa korvattavuuden ulkopuolelle. Oikeusturvavakuutus ei myöskään yleensä korvaa vastapuolen kuluja, mikäli oikeusturvavakuutuksen käyttäjä on tuomittu oikeudenkäynnissä niitä maksamaan. Vakuutusyhtiöillä on omia, toisistaan poikkeavia vakuutusehtoja ja käytäntöjä, joten mitään yleistä luetteloa korvattavista asioista ei kuitenkaan voi tehdä. Asia on siis tarkistettava aina joko vakuutusehdoista tai olemalla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Oikeusturvavakuutuksen on lisäksi oltava yleensä voimassa tietyn ajan ennen kuin sitä voi käyttää, tai ainakin riidan tai syytteen perusteen on oltava syntynyt vakuutuksen voimassa ollessa. Lisäksi ehdoissa on voitu asettaa edellytykseksi esimerkiksi vastapuolen vaatimusten kiistämistä perusteeltaan tai määrältään. Vakuutusyhtiö selvittää siis oikeuden oikeusturvavakuutuksen käyttämiseen, mutta varsinaista oikeudellista neuvontaa ne eivät anna. Asianosainen voi kysyä tulkinnanvaraisissa tilanteissa neuvoa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa