Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus ja perintöriita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusturvavakuutus kattaa vakuutetun kohtuulliset ja välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut asiassa, joka on saatettu, tai voidaan saattaa, Suomessa käräjäoikeuden käsittelyyn. Oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen. Asian tulee olla välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsittelyyn. Käräjäoikeus ei voi ratkaista tiettyjä asioita ennen määrättyä toimitusta. Tällaisia ovat esimerkiksi perintöoikeudelliset asiat. Perunkirjoitus, perinnönjako ynnä muut toimitukset eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Tuomioistuin voi kuitenkin tutkia perinnöstä aiheutuvia riitoja, joita ovat esimerkiksi perinnönjaon moitekanne, testamentin moitekanne ja lakiosan täydennyskanne. 

Osakkaan, joka tahtoo moittia pesänjakajan toimittamaa jakoa, on nostettava kanne muita osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta. Sama on laki, milloin osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon ja osakas tahtoo moittia jakoa sillä perusteella, ettei sitä ole tehty säädetyssä muodossa. Pesän osakkaan on kuitenkin moitittava jakoa jo perinnönjakotoimituksessa, viimeistään jakokirjan allekirjoitusvaiheessa, jottei menettäisi puhevaltaa.

Perillinen voi moittia testamenttia sillä perusteella, että testamentin tekijä ei ole ikänsä perusteella ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään tai että testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa, testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö, tai testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka jos hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti tai jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa. Perillisen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa saatuaan testamentista tiedon. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan.

Lakiosan täydennystä, esimerkiksi siinä tapauksessa, että perillinen katsoo toisen perillisen saaneen sen suuruisen ennakkoperinnön, että se loukkaa hänen lakiosaansa, on vaadittava kanteella vuoden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja siitä perittävän tekemään lahjoitukseen tai muuhun oikeustoimeen sisältyvästä määräyksestä, joka loukkaa hänen oikeuttaan lakiosaan, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta.

Vakuutus ei kuitenkaan yleensä korvaa vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tämä siis siinä tapauksessa, että vakuutettu häviää juttunsa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa