Minilex - Lakipuhelin

Viivästynyt toimitus ja kuluttajansuoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kuluttajankaupassa ostetun tavaran toimittaminen viivästyy, eikä syy ole kuluttajan, kyseessä on sopimusrikkomus myyjän puolelta. Tällöin ostajalla on ensiksi oikeus pidättäytyä maksamasta kauppahintaa. Ostajalla on myös oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä ja viimesijaisesti kaupan purkua. Joskus hänellä saattaa myös olla oikeus vaatia vahingonkorvausta viivästyksen johdosta.

Ostajan maksamatta jätettävän summan on toimituksen viivästyessä suurin piirtein vastattava puuttuvan toimituksen hintaa tai viivästyksestä aiheutuneita taloudellisia vahinkoja. Laki ei anna mahdollisuutta vaatia viivästyksestä hinnanalennusta, mutta sellaisesta kannattaa kuitenkin neuvotella. Myyjä saattaa haluta korvata viivästyksen hinnanalennuksella, jotta sen ei tarvitse purkaa kauppaa.

Tavaran toimituksen viivästyessä ostajalla on myös kuluttajansuojan mukainen oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä. Myyjä on lähtökohtaisesti velvollinen täyttämään kaikkia sopimusvelvoitteitaan. Näihin velvoitteisiin kuuluu muun muassa tavaran toimittamista ostajalle määrätyn- tai kohtuullisen ajan sisällä. Myyjän ei kuitenkaan tarvitse täyttää näitä velvoitteita, jos niille on olemassa myyjän puolelta ylivoimainen este tai ne aiheuttaisivat hänelle kohtuuttomia uhrauksia verrattuna niiden täyttämisestä ostajalle koituvaan hyötyyn. Jos nämä esteet poistuvat kohtuullisen ajan sisällä, ostajalla on kuitenkin edelleen oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä eli tavaran toimittamista hänelle. Ostajan tulee kuitenkin ilman viivytystä esittää vaatimuksensa sopimuksen täyttämisestä. Jos hän ei esitä vaatimustaan kohtuullisen ajan sisällä, hän menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä.

Ostajalla on myös oikeus purkaa kauppa tietyin edellytyksin toimituksen viivästyessä. Jos viivästys on olennainen ja hän on asettanut myyjälle kohtuullinen lisäaikaa tavaran toimittamista varten, eikä myyjä ole tämän lisäajan kuluessa toimittanut tavaraa, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Lisäajan kuluessa ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa, paitsi tilanteessa, jossa myyjä ilmoittaa, ettei hän tule toimittamaan tavaraa ostajalle edes tämän ajan kuluessa. Ostajalla on kuitenkin oikeus purkaa kauppa lisäaikaa asettamatta, jos tavaran toimittamisella tietyn ajan sisällä on hänelle olennainen merkitys.

Ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, jos viivästys aiheuttaa hänelle taloudellista vahinkoa. Myyjä voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän pystyy osoittamaan, että viivästys johtuu sellaisesta esteestä, jota hän ei ole kohtuudella voinut välttää ja jota hän ei ole voinut ottaa huomioon kaupan tekohetkellä. Jotta ostaja ei menettäisi purkuoikeuttaan eikä oikeuttaan vaatia vahingonkorvausta, hänen on viipymättä esitettävä myyjälle vaatimuksensa tästä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa