Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja kaupan purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalain mukaan virheellisen tavaran ostaneella kuluttajalla on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus kauppasopimuksen purkamiseen. Kuluttajakauppasopimuksen purkamisen edellytyksenä ovat kuitenkin:

 1. se, että tavarassa on virhe,
 2. se, että tuo kyseinen virhe ei ole vähäinen, ja
 3. se, että myyjällä on ollut mahdollisuus virheen oikaisuun, mutta oikaisu on osoittautunut mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi.

Tavarassa on kuluttajansuojalain mukaan virhe, kun se ei vastaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämän yleisluonnehdinnan lisäksi kuluttajansuojalaissa on paljon yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, mikä katsotaan tavaran virheeksi erilaisissa tilanteissa.

Virheen vähäisyyttä tarkastellaan siitä näkökulmasta, mikä on virheen kokonaismerkitys ostajalle. Vähäinen virhe on ainakin sellainen, joka voidaan korjata helposti, nopeasti ja halvalla. Esimerkiksi erilaiset pintaviat katsotaan vakiintuneesti vähäisiksi virheiksi.

Kaupan purku on ostajan viimeisin ja järein keino hankkia oikeutta kuluttajankaupan virhetilanteissa. Ennen kun ostaja voi vaatia kaupan purkamista, hänen tulee antaa tavaran myyneelle kauppiaalle mahdollisuus oikaista tavaran virhe. Virheen oikaisu tapahtuu:

 • joko niin, että myyjä korjaa jo toimitetun tavaran virheen,
 • tai niin, että hän toimittaa uuden ja tällä kertaa virheettömän tavaran.

Lain mukaan tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Aina virheen oikaiseminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman suhteetonta vaivannäköä tai kohtuuttomia kustannuksia verrattuna sopimuksen mukaisen, eli virheettömän, tavaran arvoon. Tällaisessa tilanteessa ostajalla on kaksi vaihtoehtoa:

 1. Hän voi vaatia hinnanalennusta.
 2. Hän voi vaatia kaupan purkua.

Hinnanalennus on mahdollista samojen edellytysten vallitessa kuin kaupan purkukin kuitenkin sillä erotuksella, että hinnanalennus on mahdollista myös vähäisten virheiden kohdalla.

Kaupan purkamisen jälkeen kuluttajakauppasopimus ei ole enää miltään osin voimassa. Tällöin kummankin osapuolen on palautettava oikeustila sellaiseksi, kun se oli ennen sopimuksen solmimista: ostajan on palautettava virheellinen tavara myyjän haltuun ja myyjän on vastaavasti palautettava ostajalle tämän rahat. Kummallakin osapuolella on myös oma oikeustilan palauttamiseen liittyvä korvausoikeutensa:

 • Myyjä voi pidättää palautettavasta kauppahinnasta osan, joka vastaa asiakkaan tavarasta saamaa hyötyä ajalta, jolloin asiakas on voinut käyttää tavaraa normaalisti ennen vian ilmenemistä.
 • Kuluttajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut.

Kuluttajakauppasopimuksen purkaminen kokonaisuudessaan on niin vakava toimenpide, että kaupan purkua voidaan pitää myyjän virhevastuun viimesijaisena toteuttamistapana. Kaupan purku tulee kyseeseen ainoastaan, jos virhettä ei voida hyvittää muilla keinoilla, eli oikaisulla tai hinnanalennuksella.

 

Yhteenveto

 

 • Kuluttajansuojalain mukaan virheellisen tavaran ostaneella kuluttajalla on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus kauppasopimuksen purkamiseen. Tavarassa täytyy olla virhe, joka ei ole vähäinen ja myyjällä on ollut mahdollisuus virheen korjaamiseen, mutta se on osoittautunut vaikeaksi tai mahdottomaksi.
 • Kaupan purku on ostajan viimeisin ja järein keino hankkia oikeutta kuluttajankaupan virhetilanteissa.
 • Ennen kun ostaja voi vaatia kaupan purkamista, hänen tulee antaa tavaran myyneelle kauppiaalle mahdollisuus oikaista tavaran virhe korjaamalla tai toimittamalla uuden tavaran.

 

Summary in English

 

 • According to the Costumer Protection Act, a customer who has purchased faulty goods has the right to cancel the sales contract if certain conditions are met: The goods must have a defect, the defect must be significant and the seller has had the opportunity to correct the defect, but it has been proven difficult or impossible.
 • Cancelling the transaction is the latest and strongest way to obtain justice in consumer transaction errors.
 • Before the buyer can demand cancellation of the transaction, he must give the seller an opportunity to correct the defect in the goods by repairing or delivering a new one.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Voinko purkaa kaupan jos en saa tuotetta ajallaan?

Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksen vuoksi, jos hän on asettanut myyjälle kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa tämän lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain, jos myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa tämän ajan kuluessa.

Ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi lisäaikaa asettamatta, jos:

1) myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa;

2) luovutus sovittuna toimitusaikana on olennainen ottaen huomioon sopimuksen tekemiseen liittyvät olosuhteet; tai

3) ostaja on ilmoittanut myyjälle ennen sopimuksen tekemistä, että luovutus tietyn ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana on olennainen.

Sopimuksen purkamisen jälkeen myyjän on viipymättä palautettava kaikki sopimuksen nojalla maksettu.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]