Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja kaupan purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalain mukaan virheellisen tavaran ostaneella kuluttajalla on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus kauppasopimuksen purkamiseen. Kuluttajakauppasopimuksen purkamisen edellytyksenä ovat kuitenkin:

  1. se, että tavarassa on virhe,
  2. se, että tuo kyseinen virhe ei ole vähäinen, ja
  3. se, että myyjällä on ollut mahdollisuus virheen oikaisuun, mutta oikaisu on osoittautunut mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi.

Tavarassa on kuluttajansuojalain mukaan virhe, kun se ei vastaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämän yleisluonnehdinnan lisäksi kuluttajansuojalaissa on paljon yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, mikä katsotaan tavaran virheeksi erilaisissa tilanteissa.

Virheen vähäisyyttä tarkastellaan siitä näkökulmasta, mikä on virheen kokonaismerkitys ostajalle. Vähäinen virhe on ainakin sellainen, joka voidaan korjata helposti, nopeasti ja halvalla. Esimerkiksi erilaiset pintaviat katsotaan vakiintuneesti vähäisiksi virheiksi.

Kaupan purku on ostajan viimeisin ja järein keino hankkia oikeutta kuluttajankaupan virhetilanteissa. Ennen kun ostaja voi vaatia kaupan purkamista, hänen tulee antaa tavaran myyneelle kauppiaalle mahdollisuus oikaista tavaran virhe. Virheen oikaisu tapahtuu:

  • joko niin, että myyjä korjaa jo toimitetun tavaran virheen,
  • tai niin, että hän toimittaa uuden ja tällä kertaa virheettömän tavaran.

Lain mukaan tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Aina virheen oikaiseminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman suhteetonta vaivannäköä tai kohtuuttomia kustannuksia verrattuna sopimuksen mukaisen, eli virheettömän, tavaran arvoon. Tällaisessa tilanteessa ostajalla on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Hän voi vaatia hinnanalennusta.
  2. Hän voi vaatia kaupan purkua.

Hinnanalennus on mahdollista samojen edellytysten vallitessa kuin kaupan purkukin kuitenkin sillä erotuksella, että hinnanalennus on mahdollista myös vähäisten virheiden kohdalla.

Kaupan purkamisen jälkeen kuluttajakauppasopimus ei ole enää miltään osin voimassa. Tällöin kummankin osapuolen on palautettava oikeustila sellaiseksi, kun se oli ennen sopimuksen solmimista: ostajan on palautettava virheellinen tavara myyjän haltuun ja myyjän on vastaavasti palautettava ostajalle tämän rahat. Kummallakin osapuolella on myös oma oikeustilan palauttamiseen liittyvä korvausoikeutensa:

  • Myyjä voi pidättää palautettavasta kauppahinnasta osan, joka vastaa asiakkaan tavarasta saamaa hyötyä ajalta, jolloin asiakas on voinut käyttää tavaraa normaalisti ennen vian ilmenemistä.
  • Kuluttajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut.

Kuluttajakauppasopimuksen purkaminen kokonaisuudessaan on niin vakava toimenpide, että kaupan purkua voidaan pitää myyjän virhevastuun viimesijaisena toteuttamistapana. Kaupan purku tulee kyseeseen ainoastaan, jos virhettä ei voida hyvittää muilla keinoilla, eli oikaisulla tai hinnanalennuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa