Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies ja markkinointiarpajaiset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen laissa säännellään tiukasti arpajaisten järjestämistä. Tulojen hankkiminen ihmisten pelihalua hyväksi käyttäen on sallittua ainoastaan rajoitetussa määrin ja yksinomaan varojen hankkimiseksi hyväntekeväisyyttä varten tai muun aatteellisen toiminnan tukemiseen. Tätä tavoitetta varten on säädetty arpajaislaki, joka koskee kaikkia arpajaistilaisuuksia,

 1. joihin osallistuminen maksaa
 2. joissa voittaminen määräytyy kokonaan tai osittain sattuman perusteella, ja
 3. joissa voi voittaa rahanarvoisia palkintoja kuten tavaroita, palveluita, lahjakortteja tai puhtaasti vain rahaa.

Arpajaislaki on todella vaativa laki. Arpajaislain mukaan arpajaiset saa järjestää ainoastaan jokin yleishyödyllinen yhteisö, kuten esim. yhdistys tai säätiö, viranomaisen, kuten poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen myöntämällä, luvalla. Viranomaisen myöntämään lupaan voidaan liittää erilaisia ehtoja, esimerkiksi ehto koskien arpojen hintaa. Arpajaisten järjestäjälle ei saa jäädä mitään voittoja käteen arpajaisten jälkeen. Järjestäjän taskujen sijasta arpajaisten kerryttämien tuottojen täytyy päätyä jonkin yleishyödyllisen tarkoituksen edistämiseksi: rahat voidaan käyttää esimerkiksi vähävaraisten perheiden lasten tai syrjäytyneiden nuorten avustamiseen taikka taiteen tai tieteen edistämiseen.

Arpajaislaki ei kuitenkaan koske markkinointiarpajaisia. Arpajaislain ensimmäisen pykälän mukaan laki ei koske sattumanvaraisen edun tarjoamista markkinoinnissa, jos edun saaminen ei edellytä muuta vastiketta kuin hyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä.

Kuluttaja-asiamies on antanut linjauksen ja ohjeet markkinointiarpajaisten järjestämisestä. Linjaus koskee kaikenlaisia arvontoja, yleisökilpailuja ja pelejä, joita käytetään hyödykkeiden myynnin edistämiseksi. Kuluttaja-asiamiehen ohjeita noudattavien markkinointiarpajaisten järjestäminen on yritysten ainoa keino käyttää ihmisten pelihalua hyväkseen taloudellisen hyödyn saamiseksi, sillä muunlaisia arpajaisia koskee arpajaislaki, eikä niitä siten saa järjestää muut kuin yleishyödylliset yhteisöt.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeiden mukaan yrityksen tulee järjestää markkinointiarpajaiset kuluttajansuojalain ja sitä täydentävän asetuksen mukaisesti. Kuluttajansuojalain piiriin kuuluvat sekä

 1. markkinointiarpajaiset, joihin voi osallistua ilmaiseksi esimerkiksi internetissä tai postikortilla että
 2. markkinointiarpajaiset, joihin voi osallistua vain ostamalla markkinoidun hyödykkeen tai tekemällä siitä ostotarjouksen.

Arpajaislain ja kuluttajansuojalain soveltamisen rajasta kuluttaja-asiamies on linjannut, että jos tarjotun hyödykkeen hinta on arpajaisiin osallistuvalle kalliimpi kuin muille asiakkaille, arpajaiset kuuluvat arpajaislain soveltamisalaan ja ovat näin ollen luvanvaraiset. Kuluttajansuojalain säännöistä kuluttaja-asiamiehen linjaus mainitsee markkinointiarpajaisiin liittyvinä erityisesti

 • markkinoinnin tunnistettavuuden (markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan) ja
 • markkinointiarpajaisten ehtojen selkeyden (jos markkinointiin liittyy arvontoja, yleisökilpailuja tai pelejä, niihin osallistumisen ehtojen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä sekä helposti saatavilla).

Viimeksi mainittua sääntöä kuluttaja-asiamies täsmentää määräämällä, että markkinointiaineistossa on kerrottava

 1. kuka järjestää arvonnan tai kilpailun,
 2. arvonnan tai kilpailun alkamis- ja päättymisaika,
 3. taitoon tai tietoon perustuvan kilpailun ratkaisuperusteet,
 4. milloin arvonta tapahtuu ja
 5. kuinka voittajille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta.

Erityisesti ohjeissa korostetaan, ettei tarjouskirjettä saa laatia sellaiseksi, että kuluttaja voi erehtyä pitämään sitä ilmoitukseksi jo suoritetusta arvonnasta ja hänelle osuneesta voitosta.

Lisäksi kuluttaja-asiamies linjaa ohjeissaan, että:

 • Päähyödykkeen tulee hallita markkinoinnin kokonaisvaikutelmaa. Muutoin kuluttaja saattaa tehdä ostopäätöksen, jota hän ei ilman arpajaisia tekisi. Arpajaisten liiallinen korostaminen on sopimatonta markkinointia.
 • Päähyödyke tulee esitellä ja yksilöidä riittävän tarkasti arpajaisista kertovassa tarjousesitteessä. Muutoin lisäetu, eli arpajaisiin osallistuminen, korostuu sopimattomasti.
 • Markkinointiarpajaisia koskeva kommunikaatio ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Kiellettynä on aina pidettävä perätöntä ilmoitusta markkinointiarpajaisista tai palkinnosta.
 • Markkinointiarpajaiset eivät sovi kaikkiin tuotteisiin. Arpajaiset eivät ole sovelias tapa markkinoida esimerkiksi luottoja tai terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyviä tuotteita tai palveluita.
 • Yritysten tulee olla hienovaraisia ja varovaisia järjestäessään lapsille tai nuorille suunnattuja markkinointiarpajaisia. Näitä erityiskohderyhmiä koskevia arpajaisia tarkastellaan ankarammin kuin muita markkinointiarpajaisia.
 • Aggressiivinen menettely on kielletty markkinointiarpajaisia järjestettäessä. Tällaista menettelyä on muun muassa häirintä, pakottaminen ja muu sellainen painostaminen, joka synnyttää vaaran siitä, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman painostusta olisi tehnyt.
 • Suoramarkkinointisuostumuksen hankkimisen markkinointiarpajaisten yhteydessä tulee perustua aina kuluttajan omaan aktiiviseen toimenpiteeseen, kuten valintaruudun rastittamiseen. Kuluttajalla on myös aina oltava mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa. Yritys saa kuitenkin asettaa suoramarkkinointisuostumuksen antamisen arvontaan osallistumisen edellytykseksi.
 • Kerro kaverille -toimintoa ei saa käyttää markkinointiarpajaisten yhteydessä, jos se on ehtona arpajaisiin osallistumiselle tai voittomahdollisuuksien parantamiselle. Näin toteutettu kerro kaverille -markkinointi katsotaan sähköiseksi suoramarkkinoinniksi, joka edellyttää vastaanottajan eli "kaverin", aktiivista ennakkosuostumusta, jota yrityksen on mahdotonta saada.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeiden ja kuluttajansuojalain rikkomisesta seuraa kielto jatkaa lainvastaista markkinointia ja/tai määräys markkinointitoimen oikaisemiseksi. Arpajaislain rikkomisesta voi seurata arpajaisten toimeenpanoa koskevat kielto tai jopa rikostuomio arpajaisrikoksesta, jos kyseessä on ääritapaus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]