Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja tuotteen virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuoja määrää kuluttajansuojalaissa, milloin tuotteessa katsotaan olevan virhe. Mikäli tavarassa on virhe, on kuluttajalla yleensä tilanteesta riippuen useita keinoja reagoida siihen: kuluttaja voi esimerkiksi purkaa kaupan, vaatia virheen korjaamistatai korjata virheen elinkeinoharjoittajan kustannuksella. Lisäksi hänellä on oikeus vaatia virheetön tuote virheellisen tilalle tai pidättäytyä hinnan maksusta. Ostaja ei kuitenkaan saa vedota virheenä sellaiseen seikkaan, josta hänen täytyi olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Kuluttaja ei saa myöskään vedota virheeseen, joka johtuu hänen itsensä toimittamista tuotteen valmistamiseen käytettävistä tarveaineista, ellei myyjän puolella ole menetelty huolimattomasti.

Yleisesti tuotteen on oltava laadultaan, määrältään, lajiltaan, pakkaukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mitä on sovittu. Tuotteen tulee siis soveltua siihen tarkoitukseen, johon sitä käytetään yleisesti tai erityisesti, jos myyjä on ollut tästä kaupantekohetkellä tietoinen. Tuotteen tulee myös olla myyjän antaman kuvauksen mukainen ja ominaisuuksiltaan sellainen, mihin myyjä on viitannut esittämällä esimerkiksi mallin tai näytteen tuotteesta. Mikäli jokin edellä mainituista ei täsmää, on tuotteessa virhe. Jos pakkaus on tarpeen tavaran suojaamiseksi tai säilyttämiseksi, tulee sen olla lisäksi pakattu sopivalla tai tavanmukaisella tavalla. Tuotteen tulee myös olla kestävyydeltään sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tuotteen kohdalla kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Näiden lisäksi tavaran tulee ominaisuuksiltaan olla myös sitä, mitä laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetetaan vaatimukseksi, ellei ostajalla ole tarkoitus käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa sillä ei ole merkitystä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Tuotteessa katsotaan lisäksi olevan virhe, mikäli se ei sisällä ohjeita, jotka ovat tarpeen tuotteen kokoonpanoa, asentamista, käyttöä, säilytystä tai hoitoa varten. Jos kauppaa koskevaan sopimukseen kuuluu tuotteen asentaminen tai kokoonpano, katsotaan tuotteessa olevan virhe, jos se poikkeaa sovitusta virheellisen asentamisen tai kokoonpanon takia.

Tuotteen tulee lisäksi olla sitä, mitä myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun toiminut on kertonut. Myyjä ei kutenkaan ole vastuussa, ellei hän ollut perillä annetuista tiedoista eikä hänen pitänytkään olla tai jos tiedot eivät vaikuttaneet kauppaan tai tiedot on oikaistu ajoissa selkeällä tavalla ja myyjä voi osoittaa tämän.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa