Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies ja harhaanjohtava mainonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamies on kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista yleisellä tasolla valvova viranomainen Suomessa. Kuluttaja-asiamies on samalla aina myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja. Kuluttaja-asiamiehen valvonta on yleistä sillä tavalla, että hän pitää silmällä yritysten käyttäytymistä suhteessa suuriin kuluttajajoukkoihin sen sijaan, että hän osallistuisi yksittäisten kuluttajariitojen selvittämiseen. Tällaista monien kuluttajien etujen samanaikaista edistämistä kutsutaan kollektiiviseksi kuluttajansuojaksi.

Yksi tärkeimmistä kuluttaja-asiamiehen valvonnan alueista on mainonta kuluttajille. Mainontaa ja muuta markkinointia säännellään kuluttajansuojalaissa, jossa muun muassa kielletään totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen markkinoinnissa tai asiakassuhteessa. Myyjän antamat tiedot ovat totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia, jos ne ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.  Harhaanjohtavan mainonnan ei tarvitse välttämättä aiheuttaa konkreettisia myöhemmin harmittavia ostopäätöksiä, vaan kuluttajansuojalain mukaan kiellettyä on jo tällaisen ostopäätöksen syntymisen vaaran aiheuttaminen.

Jos kuluttaja-asiamies huomaa yrityksen mainonnan olevan harhaanjohtavaa, hänen on ryhdyttävä toimiin tämän lainvastaisen toiminnan lopettamiseksi. Tähän kuluttaja-asiamiehellä on muutama keino:

  1. Ensisijaisesti kuluttaja-asiamiehen on huomautettava yritykselle sen mainonnan lainvastaisuudesta ja pyrittävä saamaan yritys vapaaehtoisesti oikaisemaan mainonta lainmukaiseksi.
  2. Jos yritys ei tee yhteistyötä, kuluttaja-asiamies voi kieltää harhaanjohtavan mainonnan väliaikaisesti. Edellytyksenä tällaisen kiellon antamiselle on
    1. se, ettei asia ole merkitykseltään huomattava, tai
    2. se, että kielto täytyy määrätä kiireellisesti asian laajuuden tai menettelyn nopean vaikutuksen johdosta tai muusta erityisestä syystä.

Kuluttaja-asiamiehen on kiireellisessä tapauksessa annetun kiellon määräämisen jälkeen viipymättä annettava asia ja sitä koskeva kieltomääräys markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Muussa tapauksessa kielto raukeaa kolmessa päivässä.

Kuluttaja-asiamiehen vähämerkityksisessä asiassa antama kielto on varsin heikko sillä se raukeaa, jos kiellon kohde eli yritys ilmoittaa kuluttaja-asiamiehen antamassa määräajassa (min. 8 päivää) päätöksen tiedoksisaannista vastustavansa kiellon määräämistä. Elinkeinonharjoittaja voi ilmoittaa vastalauseensa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle joko kirjallisesti tai suullisesti paikan päällä kyseisessä virastossa.

Kuluttaja-asiamies voi asettaa kieltonsa tehosteeksi uhkasakon, jonka markkinaoikeus voi tuomita maksettavaksi.

Kuluttaja-asiamiehellä on oikeus antaa vain väliaikaisia kieltoja, sillä ajatuksena on, että kuluttaja-asiamiehen tulisi siirtää riitaisa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi kiellon voimassaoloaikana. Kuluttaja-asiamiehellä on nimittäin oikeus saada hakemuksellaan kuluttajansuojaa koskeva asia vireille markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus voi kieltää harhaanjohtavan mainonnan lopullisesti tai väliaikaisesti siihen saakka, kun asia on lopullisesti ratkaistu. Kieltämisen lisäksi markkinaoikeus voi velvoittaa harhaanjohtavasti mainostaneen tahon oikaisemaan markkinointinsa oikeuden asettamassa määräajassa, jos tällainen oikaisu on tarpeen mainonnan ilmeisen haitallisuuden vuoksi. Markkinaoikeus voi tehostaa kieltoaan ja oikaisumääräystään uhkasakolla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]