Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja julkisissa palveluissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojan soveltaminen julkisissa palveluissa riippuu pitkälti siitä, kenen tuottamista ja millä tavalla hankituista palveluista on kyse. Lähtökohtaisesti kuluttajansuojalaki koskee vain elinkeinonharjoittajien harjoittamaa toimintaa kuluttajiin kohdistuen. Tästä johtuen esimerkiksi kunnan tai muun julkisyhteisön tuottamat lakisääteiset palvelut eivät kuulu kuluttajansuojan soveltamisalaan. Sen sijaan palvelusetelillä hankitut palvelut kuuluvat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain piiriin. 

Kuntien on mahdollista järjestää lakisääteiset palvelut ostamalla ne paitsi muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluntuottajan ja palvelunkäyttäjän välille ei tällöin synny sopimussuhdetta, sillä sopimussuhde on kunnan ja palveluntuottajan välinen. Näille ns. ostopalveluille on tyypillistä se, että palvelunkäyttäjällä ei ole mahdollisuus valita itse palveluntuottajaa. Palvelunkäyttäjän oikeudellinen asema on hyvin pitkälti sama kuin hänen käyttäessään julkisyhteisön itsensä tuottamaa palvelua. Kuluttajansuojalakia ei sovelleta palveluun, jonka tilaajana on kunta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kunnan on mahdollista tuottaa palveluja myöntämällä ns. palveluseteli, joka kattaa asiakkaalle ainakin osan palvelun kustannuksista. Palvelusetelilaissa todetaan, että kuluttajansuojalaki soveltuu tilanteisiin, jossa palveluseteliä käytetään. Palvelusetelin käytön yhteydessä sopimussuhde syntyy palvelunkäyttäjän ja palveluntuottajan välille. Palvelunkäyttäjä päättää itse palvelusetelin saatuaan siitä, mitä palvelujentuottajaa hän käyttää.​ Kuluttajariitalautakunta on toimivaltainen ratkaisemaan erimielisyyksiä palvelusetelillä hankituissa palveluissa.

Julkisten palvelujen käyttäjän oikeuksista säädellään mm. sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa, potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa