Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja takuuaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takuun antaminen tarkoittaa, että takuunantaja sitoutuu vastaamaan tavarassa takuuaikana ilmenevistä vioista. Takuu on lisäetu, jonka myyjä tarjoaa ostajalle myynninedistämiskeinonaan. Takuusta oma, erillinen asiansa on lakisääteinen virhevastuu, jonka mukaan myyjä vastaa virheestä, joka oli tavarassa jo myyntihetkellä. Takuu taas on vapaaehtoisesti myönnetty lisäetu, ja siksi sen tulee tarjota ostajalle myyjän lakisääteistä velvollisuutta parempi etuisuus tai hyöty.

 

Takuuaika on eri asia kuin lakisääteinen virhevastuu

Kuluttajansuojalaki lähtee oletuksesta, jonka mukaan myyjä vastaa tavaran virheestä. Takuu taas on esimerkiksi myyjän, maahantuojan tai valmistajan antama lisäetu. Ostajalla on kuluttajansuojalailla taatut oikeudet ja edut myös ilman myyjän myöntämää takuuta eikä takuun myöntäminen vapauta myyjää lakisääteisestä virhevastuusta. Takuun tarkoituksena onkin antaa ostajalle parempi oikeus kuin minkä laki hänelle jo takaa.

Olennainen etuus takuussa ostajalle on todistustaakan kääntyminen. Ilman takuuta ostajan pitää osoittaa, että tavaran vika johtuu tavaran virheestä (lakisääteinen virhevastuu). Kun takuu on myönnetty, on takuun myöntäjän (kuten myyjän) osoitettava, että tavarassa ilmenevä vika johtuu ostajasta. Näin ollen myyjän vastuu takuuaikana ilmenevistä vioista tai muista haitoista ei riipu siitä, onko vika tai sen alkuperäinen syy ollut olemassa jo silloin, kun tavara luovutettiin ostajalle. Ostajan kannalta riittävää on, että hän näyttää vian olemassaolon – olemassaolon ajankohdalla ei ole merkitystä. Käytännössä on usein hankalampaa näyttää toteen, että vika on vastapuolessa. Täten takuun katsotaan parantavan ostajan asemaa merkittävästi.

Myyjä saattaa vedota esimerkiksi tavaran normaaliin kulumiseen vapautuakseen takuuvastuustaan. Kuluttajansuojalaki on tässä kuitenkin ostajan puolella, ja asettaa esimerkiksi tavaroiden kestoiälle lakisääteisen oletuksen. Näin ollen elinkeinonharjoittajat eivät voi asettaa esimerkiksi erittäin heikkolaatuisia tai jopa toimimattomia tavaroita markkinoille. Kuluttajansuojalaki asettaa myyjän tällaisesta toiminnasta vastuuseen.

 

Takuun merkitys

Laissa on säädetty, mitä takuu käsitteenä vähimmillään kattaa. Tämä säännös on ostajan suojaksi pakottava. Näin ollen myyjä ei voi mainostaa takuuna jotain, joka alittaa lain vaatimukset. Kuitenkin lain vaatimukset ylittävää takuuta on mahdollista tarjota ostajalle. Lain vaatimusten puitteissa takuunantaja voi kuitenkin vapaasti päättää takuun sisällöstä. Tällaisia sallittuja vaatimuksia ovat esimerkiksi kuitin tai takuutodistuksen esittäminen.

Takuu tarkoittaa sitä, että myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Jos tavara huonontuu takuun voimassaoloaikana takuussa tarkoitetulla tavalla, katsotaan tavarassa olevan virhe. Jos myyjä on antanut viiden vuoden käyttötakuun, ja puhelin hajoaa neljäntenä vuonna, katsotaan puhelimessa olevan virhe. Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus virheen korjaukseen tai uuteen, virheettömään tuotteeseen. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi todennäköisesti oikeutta uuteen puhelimeen.

Takuuvastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Mikäli siis uusi ostamasi puhelin on pudonnut parvekkeeltasi, ei myyjä ole velvollinen takuun nojalla antamaan sinulle uutta vastaavaa puhelinta. Puhelimen huonontuminen johtuu tällöin tapaturmasta, jonka takia myyjä vapautuu takuuvastuustaan.

Takuun voi antaa myös joku muu kuin myyjä, esimerkiksi maahantuoja tai valmistaja. Myyjä ei vastaa aikaisemman myyntiportaan antaman takuun perusteella virheestä, jos myyjä on ilmoittanut tästä selkeällä tavalla ostajalle ennen kaupantekoa. Tällainen tilanne saattaisi olla vaikkapa myyjän halu myydä tuotetta halvemmalla ilman takuuta. Huomioitavaa kuitenkin on, että tästä huolimatta myyjää sitoo lakisääteinen virhevastuu.

 

Takuun tiedot

Takuusta on laadittava selkeä ja ymmärrettävä todistus, joka on toimitettava ostajalle viimeistään tavaran luovutushetkellä henkilökohtaisesti kirjallisesti tai sähköisesti niin, että tietoja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Takuusta on selkeästi käytävä seuraavat seikat:

1) takuun antajan nimi ja osoite;

2) tavara, jota takuu koskee;

3) takuuehdot;

4) menettely, jota ostajan on noudatettava takuun käyttämiseksi;

5) selkeä ilmoitus siitä, että ostajalla on lain mukaiset oikeudet ja että takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia.

Huomionarvoista on, että ostajalla on oikeus vedota myyjän myöntämään takuuseen, vaikkei se täyttäisi edellä mainittuja edellytyksiä. Takuun pätevyys ei siis ole kiinni sen muodosta.

 

 Takuuajan kesto

Kuten jo edellä on käynyt ilmi, takuunantaja sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista takuun voimassaoloajan verran. Takuunantaja voi myös lain puitteissa määrätä suhteellisen vapaasti takuun sisällöstä.

Takuun tulee kuitenkin tarjota ostajalla todellista lisäetua myyjän lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi. Kuluttajansuojalaissa on kuuden kuukauden virheolettama. Tämän virheolettaman mukaan myyjä vastaa tavaran virheestä, jos tämä virhe ilmenee tai tavaran huonontuu kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta ostajalle. Tänä aikana myyjän tulee osoittaa virheen johtuvan ostajasta. Toisin sanoen laki tarjoaa ostajalle kuuden kuukauden takuun tavaran virheen varalta. Näin ollen takuuajan tulisi olla tätä lakisääteistä kuutta kuukautta pidempi aika.

 

Yhteenveto

 

  • Takuun antaminen tarkoittaa, että takuunantaja sitoutuu vastaamaan tavarassa takuuaikana ilmenevistä vioista.
  • Takuusta on laadittava selkeä ja ymmärrettävä todistus, joka on toimitettava ostajalle viimeistään tavaran luovutushetkellä.
  • Takuusta oma, erillinen asiansa on lakisääteinen virhevastuu, jonka mukaan myyjä vastaa virheestä, joka oli tavarassa jo myyntihetkellä.

 

Summary in English

 

  • Giving a warrantee means that the guarantor is responsible for any defects that may appear in the goods during the guarantee period.
  • A clear and comprehensive certificate about the warrantee must be drafted and delivered to the buyer at the latest at the time of delivery of the goods.
  • Statutory defect liability is a separate issue from the warranty. According to statutory defect liability the seller is responsible for a defect that was already present in the goods at the time of the sale.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

1.Puhelimeni hajosi, vaikka se on vasta muutaman kuukauden vanha. Ostaessani minulle myönnettiin vuoden takuun. Olen pudottanut puhelimen muutaman kerran, mutta siinä ei ole näkyviä virheitä. Voinko tästä huolimatta vedota takuuseen?

Voit yhä vedota takuuseen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on linjannut matkapuhelimien tavalliseksi käyttöiäksi noin kaksi vuotta. Puhelimen kuuluisi kestää normaalissa käytössä tämän verran. Ota yhteys myyjään, ja kerro rikkoutuneesta puhelimestasi. Mikäli keskustelu myyjän kanssa ei tuota tulosta, ota yhteys Kuluttajaneuvontaan.

2.Myyjä sanoi myöntävänsä ostamalleni sohvalle kahden vuoden takuun, mutta en saanut todistusta takuusta. Ostin sohvan noin vuosi sitten, mutta sohvassa on jo nyt ilmennyt useita vikoja. Mitä teen?

Voit vedota takuuseen, vaikkei myyjä olisi antanut kaikkia lain mukaisia tietoja takuusta. Olennaista on, että pystyt osoittamaan ostaneesi tuotteen juuri kyseiseltä myyjältä. Onko sinulla esimerkiksi ostokuitti tallella? Ota yhteys myyjään, ja kerro haluavasi vedota takuuseen.

3.Palautin tuotteen kauppaan vedoten takuuseen. Myyjä ilmoitti korvaavansa minulle summan kaupan lahjakortilla. Haluaisin kuitenkin palautuksen rahana. Voinko vaatia tätä?

Jos takuuseen vetoaminen johtuu virheestä, joka on lakisääteisesti yrityksen vastuulla, ei sinun tarvitse hyväksyä lahjakorttia palautuksena. Jos kuitenkin kyse on lain vaatimukset ylittävästä, vapaaehtoisesta takuusta ja/tai avokaupasta, saattaa takuu- tai avokauppaehdoissa olla kohta, jossa myyjä kertoo palauttavansa summan lahjakorttina. Lue lisää tavaran virheestä täältä (linkki virhetekstiin).

4.Ostin uuden tietokoneen Saksasta ja sain valmistajan myöntämän takuun. Voinko vedota takuuseen myös Suomessa?

Takuuta annettaessa takuun antajan on kerrottava takuun voimassaoloalue. Jos kyse on kansainvälisestä yrityksestä, saattaa takuu olla voimassa myös Suomessa. Lue kaupan kuitti tai muu oston yhteydessä saamasi takuutodistus tai dokumentti huolella.

5.Ostin pojalleni uudet kurahousut, ja jo noin kuukauden käytön jälkeen ne ovat haalistuneet. En saanut tuotteelle takuuta. Mitä voin tehdä?

Myyjällä on lakisääteinen kuuden kuukauden virhevastuu tuotteistaan, vaikkei se olisi myöntänyt erillistä takuuta. Ota yhteys myyjään ja tee virheilmoitus. Asia saattaa selvitä keskustelemalla myyjän kanssa, mutta on myös mahdollista, että myyjä vetoaa tavaran normaaliin kulumiseen. Tarvittaessa ole yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

Aiheesta muualla

 

Kuluttajansuojalaki 1978/38 (Finlex)

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]