Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuojalain vaihto- ja palautusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suurimmassa osassa kauppoja ostajan harkinta päättyy sopimuksen allekirjoittamiseen, eikä toisiin aatoksiin tullut ostaja voi enää tämän jälkeen peruuttaa kauppaa. Ostajan peruuttamisoikeus on olemassa pääsääntöisesti ainoastaan silloin, kun tällaisesta oikeudesta ja sen sisällöstä (esimerkiksi vaihto- tai palautusajan pituudesta) on nimenomaisesti sovittu ostajan ja myyjän välillä. Poikkeuksena juuri mainituista pääsäännöistä on kuluttajansuojalain mukainen ostajan vaihto- ja palautusoikeus, kun kyseessä on kotimyynti tai etämyynti kuluttajalle. Lakisääteinen vaihto- ja palautusoikeus on siis vain kuluttajilla koti- ja etämyynnissä. Kuluttajiksi katsotaan tavalliset ihmiset, jotka ostavat kulutushyödykkeitä muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinon harjoittamiseen. Vaihto- ja palautusoikeutta kutsutaan myös peruuttamisoikeudeksi.

Vaihto- ja palautusoikeutta koskee useampikin kuluttajansuojalain 5. luvun pykälistä. Tärkein näistä pykälistä, jossa pykälässä määritellään oikeuden sisältö, kuuluu: kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua

  • palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä,
  • kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka,
  • jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Vaihto- ja palautusoikeutta koskeva määräaika voi olla pitempikin kuin 14 päivää, jos kuluttaja ei perustellusti tiedä peruuttamisoikeuden käyttämiseksi tarpeellisia tietoja. Jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt antaa kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämiseksi tarpeelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua yllä kuvaillun 14 päivän määräajan päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja kertoo nämä tiedot kuluttajalla tuon 12 kuukauden aikana, kuluttajalla on tämän jälkeen 14 päivää aikaa päättää peruuttamisoikeutensa käyttämisestä.

Kuluttajansuojalain mukaista vaihto- ja palautusoikeutta voidaan joskus käyttää myös internetin välityksellä. Peruuttamisoikeutta koskeva kuluttajansuojalain pykälä sisältää erityissäännön tällaisia tilanteita varten: jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruutuksesta verkkosivustonsa kautta, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava tällä tavoin toimitetun peruuttamisilmoituksen saapumisesta kuluttajalle viipymättä pysyvällä tavalla. Kuluttajansuojalain mukaan pysyvällä tavalla tietoa annetaan henkilökohtaisesti kirjallisesti tai sähköisesti siten, että vastaanottaja voi tallentaa ja kopioida tiedot muuttumattomina.

Vaihto- ja palautusoikeutta koskevan sääntelyn syynä on se, että koti- ja etämyynnissä kuluttaja ei näe ostamaansa hyödykettä kauppasopimuksen allekirjoittaessaan. Tällaisessa tilanteessa on vaarana, ettei tuote vastaa elinkeinonharjoittajan markkinointia.

Vaihto- ja palautusoikeuden käyttämisestä on vielä korostettava yhtä itsestäänselvyyttä: myyjän jo tekemä suoritus on palautettava hänelle takaisin. Ostajan on siis palautettava vastaanottamansa tavara takaisin myyjän liikkeeseen. Suorituksen palauttaminen on tehtävä viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Kuluttajan ei tarvitse huolehtia tavaran palauttamisesta, jos myyjä on sitoutunut noutamaan tavaran itse. Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran, hänen on pidettävä se hyvässä kunnossa siihen asti, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista vastaa lähtökohtaisesti peruuttamisoikeuttansa käyttävä ostaja.

Vaihto- ja palautusoikeutta koskee paljon pykäliä ja sääntöjä kuluttajansuojalain 6. luvussa. Luku sisältää muun muassa listan koti- tai etämyyntiä muistuttavista tilanteista, joihin ei poikkeuksellisesti sovelleta luvun erityissäännöksiä (mukaan lukien peruuttamisoikeutta). Jos olosuhteesi ovat sellaiset, että tarvitset tätä tarkempaa oikeudellista neuvontaa tilanteeseesi liittyen, ota yhteyttä lakimiehiimme. Minilex.fi-sivulta löydät myös paljon muita artikkeleita kuluttajansuojasta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa