Minilex - Lakipuhelin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimenkuva


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on vuonna 2013 aiemmin erikseen toimineista kilpailuvirastosta sekä kuluttajavirastosta yhdistetty viranomainen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteuttaa muun muassa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa, varmistaa markkinoiden toimivuutta sekä turvaa kuluttajien asemaa. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on pääjohtaja sekä kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtaja ja kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja, joka toimii myös kuluttaja-asiamiehenä.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on useampia erilaisia tehtäviä. Se tekee esimerkiksi esityksiä ja aloitteita edistääkseen kilpailua sekä kehittääkseen kuluttajapolitiikkaa ja kuluttajansuojaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyrkii selvittämään kilpailun esteiden olemassaoloa ja tarvittaessa poistamaan niitä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäviin kuuluu myös muun muassa sen toimialaan liittyvien tutkimusten ja selvitysten tekeminen sekä kuluttajavalistuksen ja –kasvatuksen edistäminen ja toteuttaminen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto huolehtii lisäksi kilpailulaissa sille säädetyistä tehtävistä sekä valvoo, että kilpailulain perusteella tehtyjä päätöksiä noudatetaan. Myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät kuuluvat kilpailu- ja kuluttajaviraston toimenkuvaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lyhyesti ilmaistuna työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva hallintoviranomainen, jonka toimenkuvaan kuuluvat erilaisten kilpailu- ja kuluttaja-asioiden hoitaminen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä toimii Euroopan kuluttajakeskus, joka neuvoo kuluttajia kuluttajia ja tarjoaa sovitteluapua sellaisissa riitatilanteissa, joissa kuluttaja ja yritys sijaitsevat eri EU:n jäsenmaissa. Mikäli haluat tietää lisää kilpailu- ja kuluttajavirastosta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa