Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajan oikeuksien toteutumista. Tehtäväänsä kuluttaja-asiamies hoitaa valvomalla kuluttajien suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista sekä erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuutta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttaja-asiamiehen on toimittava erityisesti niillä aloilla, jotka ovat kuluttajille huomattavan merkityksellisiä tai yleisesti ottaen ongelmallisia kuluttajan aseman kannalta. Kuluttaja-asiamiehellä on valtaa vaikuttaa kuluttajalainsäädännön kehitykseen, sillä hän voi tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön muuttamiseksi valvontatoiminnassaan havaitsemiensa puutteiden korjaamiseksi.

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa yksittäisen asian hoitamisessa, jos se on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä. Kuluttaja-asiamies voi oma-aloitteisesti saattaa riita-asian käsiteltäväksi ryhmävalituksena kuluttajariitalautakunnassa tai panna vireille ryhmäkanteen toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jota kuluttaja-asiamies ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettava tuomio tulee myös ryhmän jäseniä sitovaksi.

Kuluttaja-asiamiehen on ensisijaisesti pyrittävä neuvottelemaan elinkeinonharjoittajan kanssa saadakseen tämän luopumaan vapaaehtoisesti lainvastaisesta toimenpiteestään. Tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen on ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tietyissä tilanteissa kuluttaja-asiamiehellä on oikeus tehdä tarkastus elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Pysyvään asumiseen tarkoitetuissa tiloissa kuluttaja-asiamiehellä ei ole oikeutta tehdä tarkastusta.

Kuluttaja-asiamies voi määräyksellään kieltää lainvastaisen menettelyn asioissa, jotka eivät ole merkitykseltään huomattavia. Kielto kuitenkin raukeaa, jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa annetussa määräajassa Kilpailija- ja kuluttajavirastossa vastustavansa kiellon määräämistä. Kiellon tehosteeksi kuluttaja-asiamies voi asettaa uhkasakon, jonka maksettavaksi tuomitsemisesta päättää markkinaoikeus. Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus antaa kuluttaja-asiamiehelle tietoja valvontatehtävän hoitamiseksi. Myös tiedonantovelvollisuuden noudattamisen tehosteeksi kuluttaja-asiamies voi asettaa uhkasakon. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa