Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajan oikeuksien toteutumista. Tehtäväänsä kuluttaja-asiamies hoitaa valvomalla kuluttajien suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista sekä erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuutta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttaja-asiamiehen on toimittava erityisesti niillä aloilla, jotka ovat kuluttajille huomattavan merkityksellisiä tai yleisesti ottaen ongelmallisia kuluttajan aseman kannalta. Kuluttaja-asiamiehellä on valtaa vaikuttaa kuluttajalainsäädännön kehitykseen, sillä hän voi tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön muuttamiseksi valvontatoiminnassaan havaitsemiensa puutteiden korjaamiseksi.

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa yksittäisen asian hoitamisessa, jos se on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä. Kuluttaja-asiamies voi oma-aloitteisesti saattaa riita-asian käsiteltäväksi ryhmävalituksena kuluttajariitalautakunnassa tai panna vireille ryhmäkanteen toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jota kuluttaja-asiamies ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettava tuomio tulee myös ryhmän jäseniä sitovaksi.

Kuluttaja-asiamiehen on ensisijaisesti pyrittävä neuvottelemaan elinkeinonharjoittajan kanssa saadakseen tämän luopumaan vapaaehtoisesti lainvastaisesta toimenpiteestään. Tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen on ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tietyissä tilanteissa kuluttaja-asiamiehellä on oikeus tehdä tarkastus elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Pysyvään asumiseen tarkoitetuissa tiloissa kuluttaja-asiamiehellä ei ole oikeutta tehdä tarkastusta.

Kuluttaja-asiamies voi määräyksellään kieltää lainvastaisen menettelyn asioissa, jotka eivät ole merkitykseltään huomattavia. Kielto kuitenkin raukeaa, jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa annetussa määräajassa Kilpailija- ja kuluttajavirastossa vastustavansa kiellon määräämistä. Kiellon tehosteeksi kuluttaja-asiamies voi asettaa uhkasakon, jonka maksettavaksi tuomitsemisesta päättää markkinaoikeus. Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus antaa kuluttaja-asiamiehelle tietoja valvontatehtävän hoitamiseksi. Myös tiedonantovelvollisuuden noudattamisen tehosteeksi kuluttaja-asiamies voi asettaa uhkasakon. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]