Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja markkinointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalain 2. luku (Markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa) sisältää säännökset markkinoinnista kuluttajille. Kuluttajansuojalaissa markkinoinnilla tarkoitetaan kaikenlaista kaupallista menettelyä, joka edeltää jotakin tuotetta koskevaa liiketointa. Markkinoinnilla voidaan edistää paitsi tietyn kulutushyödykkeen myyntiä myös elinkeinonharjoittajan imagoa yleisemmin.  Markkinointia on erityisesti mainonta. Lisäksi markkinoinniksi lasketaan esimerkiksi tietojen antaminen tavaran pakkauksessa tai muuten kaupanteon yhteydessä ja erilaiset myynninedistämiskeinot, kuten alennukset.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi, ei saa olla:

  • hyvän tavan vastaista (esimerkiksi ihmisarvoa tai uskonnollista vakaumusta loukkaava tai jollakin perusteella syrjivä markkinointi on kiellettyä),
  • sopimatonta (esimerkiksi hyvän liiketavan vastainen markkinointi, lisäetujen markkinointi tavalla, joka jättää varjoonsa varsinaisen myytävän hyödykkeen ja loppuun myytävien varastojen täydentäminen loppuunmyynnin aikana ilman perusteltua syytä),
  • sekaannusta tai sen vaaraa aiheuttavaa (esimerkiksi puolueellisesti toteutettu vertaileva mainonta),
  • totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa sisältävää (esimerkiksi hyödykkeen pakkaaminen sen kokoon nähden suhteettomaan suureen pakkaukseen siitä huolimatta, että pakkaus sisältäisi oikean tiedon hyödykkeen koosta. Kuluttajansuojalaissa on luettelo asioista, joita totuudenvastainen tai harhaanjohtava tieto voi erityisesti koskea),
  • kuluttajan ostopäätöksen tekemisen kannalta olennaisen tiedon osalta puutteellista (esimerkiksi mainos, josta puuttuu kuluttajan terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Elinkeinonharjoittajalla on siis velvollisuus tuotteensa olennaisten tietojen kertomiseen. Tiedonantovelvollisuuden laajuus on hyvin olosuhdesidonnainen asia),
  • Aggressiivista (esimerkiksi kuluttajan vastoinkäymisten tai muiden sellaisten henkilöön liittyvien seikkojen hyväksikäyttäminen, jotka heikentävät kuluttajan arvostelukykyä).

Epäasiallisen markkinoinnin kieltämisen ja luonnehdinnan lisäksi kuluttajansuojalain 2. luku sääntelee sitä, mitä tietoja markkinoinnissa tule vähintään ilmoittaa. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Lisäksi luvuissa on pitkät listat seikkoja, joita elinkeinonharjoittajan on kerrottava ennen sopimuksen tekemistä ja silloin, kun hän tarjoaa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan.

Kuluttajansuojalain markkinointia koskeva sääntely on kollektiivista kuluttajansuojaoikeutta, joka tarkoittaa sitä, että sen toteutumista valvovat kuluttajansuojaviranomaiset (tärkeimmät näistä ovat kuluttaja-asiamies, aluehallintovirastot ja markkinaoikeus) suurien kuluttajajoukkojen puolesta. Kuluttajansuojaviranomaiset pystyvät tarvittaessa kieltämään epäasiallisen markkinoinnin ja määräämään elinkeinonharjoittajan oikaisemaan markkinointinsa. Kumpaakin valvontatoimenpidettä voidaan tehostaa uhkasakolla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]