Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan suosituksen noudattaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttajariitalautakunta on kuluttajien riita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin, joka on toiminnassaan täysin riippumaton ja puolueeton. Se voi antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien sen käsiteltäväksi saattamissa yksittäisissä kuluttajariita-asioissa. Ratkaisusuositus voi koskea esimerkiksi kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan erimielisyyttä jonkin tavaran tai palvelun hankintaan liittyvässä asiassa, asunnon kauppaa tai asumisoikeuden luovutukseen liittyvää asiaa.

Kuluttajariitalautakunnan antamat ratkaisusuositukset ovat pelkästään suosituksia, eivätkä ne ole täytäntöönpanokelpoisia, kuten tuomio. Tämän vuoksi lautakunnan antamia ratkaisusuosituksia ei ole pakko noudattaa. Kuluttajariitalautakunnan antamia ratkaisusuosituksia on kuitenkin noudatettu useimmissa tapauksissa melko hyvin, noin 80 % tapauksista noudatetaan ratkaisusuositusta. Kuluttajariitalautakunnassa asian käsitteleminen ei muodosta estettä tuomioistuinkäsittelylle, joten tarpeen tullen kuluttaja voi saattaa asiansa myös tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan antama ratkaisusuositus antaa monesti osviittaa siitä, millaisen tuomion tuomioistuin asiassa mahdollisesti antaisi.

Kuluttajariitalautakunnan antamilla ratkaisusuosituksilla on katsottu olevan käytännössä huomattava merkitys, sillä noudattamatta jättäminen johtaa elinkeinonharjoittajan joutumisen mustalle listalle. Kuluttajariitalautakunnan antamien suositusten noudattamisesta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoa aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa